xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Dialog med unge om coronaepidemien

Inspirationsmateriale til undervisere på ungdomsuddannelserne. Materialet hjælper underviserne med at tale med de unge om hverdagen under coronaepidemien.

ANBEFALINGER, VIDEN OG INSPIRATION 21 APR 2021

Målet er at hjælpe unge med at dele deres oplevelser og til at finde gode løsninger på, hvordan de kan styrke deres sociale liv og samtidig beskytte sig mod coronavirus.

Materialet består af en række spørgsmål og svar, som kan hjælpe i dialogen med de unge, for eksempel hvorfor det kan være vanskeligt at mødes på nye måder, og hvad de selv kan gøre. Eleverne får samtidig information om, hvad de skal huske i specifikke sammenhænge og har desuden mulighed for at kommentere på de tiltag, skolen har indført for at forebygge smitte, fx afmærkning af gulve og placering af spritbeholdere, så skolen kan bruge deres evaluering til at forbedre deres indsats fremadrettet.

Inspirationsmaterialet indeholder: 

  • spørgsmål til refleksion og diskussion 
  • konkrete handlingsspørgsmål
  • oplæg til evaluering af skolens tiltag.

Materialet er udviklet i en udgave til gymnasiale uddannelser og i en udgave til erhvervsuddannelser.

Inspirationsmateriale til gymnasiale uddannelser

Inspirationsmateriale til erhvervsuddannelser og FGU

Versioner

Version 2: 21. april 2021

Materialet er bl.a. opdateret med spørgsmål om coronaskam.

Version 1: 28. oktober 2020

Se desuden

Dialog med elever i udskolingen om coronaepidemien