xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Dialog med elever i udskolingen om deres liv under corona­epidemien

Inspirationsmateriale til lærere i udskolingen. Materialet hjælper lærerne med at tale med de unge om hverdagen under coronaepidemien.

ANBEFALINGER, VIDEN OG INSPIRATION 01 DEC 2020

Målet er at hjælpe unge med at dele deres oplevelser og til at finde gode løsninger på, hvordan de kan styrke deres sociale liv og samtidig beskytte sig mod coronavirus.

Materialet består af tre dele, som indeholder en række spørgsmål om forskellige emner relateret til coronaepidemien:

  • Første del omhandler de forandringer, som coronavirus har medført for eleverne, og hvordan eleverne har det i deres ændrede hverdag.
  • Anden del handler om skolens tiltag under epidemien.
  • Tredje del består af en quiz, hvor eleverne kan få tjekket deres viden om, hvordan konkrete hverdagssituationer kan håndteres på en mere coronasikker måde.

Dialog med unge om deres liv under coronaepidemien

Som en del af inspirationsmaterialet er der også udviklet en række slides, som kan bruges til virtuel undervisning:

Download slides til virtuel undervisning (PowerPoint)

Se desuden

Dialog med unge om coronaepidemien (til ungdomsuddannelser)