xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Idékatalog: Initiativer der gør det sundere fødevarevalg nemmere

Den Nationale Diabeteshandlingsplan, Satspuljeaftale for sundheds- og ældreområdet 2017-2020, Initiativ 4: Sunde fødevarer til mennesker med diabetes.

VIDEN OG INSPIRATION 13 APR 2021

Idekataloget er udarbejdet i regi af Rådet for sund mad i samarbejde med Diabetesforeningen, Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning og Kost og Ernæringsforbundet.

Følgegruppen bestod af Sundheds- og Ældreministeriet, De Samvirkende Købmænd, Landbrug & Fødevarer, KL, Bispebjerg Hospital, Fødevarestyrelsen og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Idekataloget beskriver, at detailhandlen spiller en væsentlig rolle, når det skal gøres nemmere for kunden at træffe sundere valg ved indkøb. Detailhandlen kan bidrage ved at se på butikkens indretning, og hvordan fødevarerne præsenteres. Dette idékatalog præsenterer et overblik over en række initiativer, som detailhandlen kan implementere, fastholde eller afprøve på ny for på den måde at bidrage aktivt til folkesundheden.