xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne

Rapporten handler om langtidskonsekvenserne af kræft og kræftbehandling (senfølger) hos voksne kræftoverlevere.

VIDEN OG INSPIRATION 03 OKT 2017

I Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til Kræftplan IV blev der beskrevet et særligt behov for at udvikle rehabiliteringsindsatser rettet mod patienter med senfølger til kræftsygdom.

I regeringens udspil ”Patienternes Kræftplan” blev der herefter afsat midler til at skabe mere samlet viden om forekomst af alvorlige senfølger og hvilke af disse, der forekommer i betydelig omfang.

For at få et ordenligt grundlag for dette arbejde har Sundhedsstyrelsen derfor fået udarbejdet denne rapport, som kortlægger området.

Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af:

  • Afdelingen for Livet efter Kræft, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse;
  • Afdelingen for Statistik og Farmakoepidemiologi, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse;
  • Onkologisk klinik, Rigshospitalet, Københavns Universitet

Version: 1.2

Versionsdato: 23.10.2017

 

Se desuden

Læs nyhed om udgivelsen: Tusinder overlever en kræftsygdom – mange af dem døjer med alvorlige følger resten af livet