xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tusinder overlever en kræftsygdom – mange af dem døjer med alvorlige følger resten af livet

Over de seneste årtier er der inden for en række områder sket en væsentlig forbedring af kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark. Samtidig lever flere med følger af deres kræftsygdom

03 OKT 2017

Over de seneste årtier er der inden for en række områder sket en væsentlig forbedring af kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark. Samtidig lever flere med følger af deres kræftsygdom.  

Over de seneste årtier er der inden for en række områder sket en væsentlig forbedring af kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark. Det betyder, at andelen af mennesker med kræft, som overlever en kræftsygdom er steget.

I dag er der således næsten 300.000 såkaldte kræftoverlevere i Danmark. Og langt de fleste af dem siger, når de bliver spurgt, at de er ved godt helbred og har en god eller meget god livskvalitet. Men for andre har den forbedrede behandling og den længere overlevelse sin pris.

Det skønnes, at mindst 50 % af kræftoverlevere oplever en eller anden senfølge efter en kræftsygdom. De mest generelle problemer hos kræftoverlevere er depression, smerter og træthed (fatigue). Men der er dog mange andre senfølger, som også rapporteres hos et større antal overlevere.

”Der er helt klart et stort behov for at få et overblik over, hvor omfattende problemstillingen med senfølger er. Vi er på den ene side i den positive situation, at flere overlever en lang række former for kræft. På den anden side betyder det, at flere mennesker lever længere med en kræftsygdom, eller bliver helbredt og skal leve med følgerne af deres kræftsygdom eller behandlingen af den. Vi mangler simpelthen viden om, hvor stort problemet med senfølger er. Vidensopsamlingen giver os og andre i sundhedsvæsenet et godt grundlag for at gå videre med arbejdet med at imødekomme patienternes behov og tilrettelægge det bedst mulige rehabiliteringsforløb for dem”, siger enhedschef Janet Marie Samuel.

Læs rapporten ”Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne”. Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen.

Professor, overlæge, dr.med.Ph.d Christoffer Johansen har været ansvarlig for udarbejdelse af vidensopsamlingen

Bag rapporten

I Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til Kræftplan IV blev der beskrevet et særligt behov for at udvikle rehabiliteringsindsatser rettet mod patienter med senfølger til kræftsygdom.

I regeringens udspil ”Patienternes Kræftplan” blev der herefter afsat midler til at skabe mere samlet viden om forekomst af alvorlige senfølger og hvilke af disse, der forekommer i betydelig omfang.

For at få et ordenligt grundlag for dette arbejde har Sundhedsstyrelsen derfor fået udarbejdet denne rapport, som kortlægger området.