xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverods­påvirkning (lumbal radikulopati)

Den nationale kliniske retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) giver anbefalinger om ikke-kirurgiske behandlingsmuligheder.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 19 JAN 2016

Anbefalingerne er bl.a. at opfordre patienten til normal fysisk aktivitet, tilbyde superviseret øvelsesterapi, retningsspecifikke øvelser eller øvelser til træning af neuromoskulær kontrol samt at tilbyde manuelle ledmobiliserende teknikker. Retningslinjen anbefaler ikke rutinemæssigt tilbud om MR-skanning og ekstraforaminal glukokortikoid injektion omkring den lumbale nerverod eller akupunktur. Retningslinjen forholder sig yderligere til rygkirurgisk vurdering.

Retningslinjen omfatter udvalgte elementer i den ikke-kirurgiske og ikke-peroral farmakologisk behandling. Retningslinjen er således et supplement til øvrige retningslinjer, forløbsprogrammer og behandlingsvejledninger på området. Ud over kliniske anbefalinger peger retningslinjen på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for de ikke-kirurgiske behandlinger.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Retningslinjen er genvurderet i 2018

Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2018.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) (pdf)

National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati) (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

'Evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (RevMan5)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2018)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts