xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har udgivet retningslinjer for indsatsen for personer med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Retningslinjerne skal give bedre mulighed for en koordineret og mere individuel indsats.

ANBEFALINGER 26 AUG 2014

Det er en kendt problematik, at personer, der både har psykiske lidelser og et misbrug af stoffer eller alkohol, ofte ikke får tilstrækkeligt udbytte af den behandling, de modtager.

Misbrugsbehandlingen varetages af kommunerne, og den psykiatriske behandling af regionerne. Målgruppen kan opleve, at de fra psykiatrien bliver henvist til alkohol- eller stofafvænning som forudsætning for at kunne modtage behandling i psykiatrien og omvendt. Nogle kommer derfor i en situation, hvor de slet ikke modtager behandling.

Udgivelsen indeholder retningslinjer for, hvordan kommuner og regioner kan tilrettelægge en koordineret og mere individuel indsats.