xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Fysioterapi/ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade herunder apopleksi

Næsten 20.000 danskere får hvert år en sygdom, der kan medføre en skade på hjernen, fx apopleksi. Ca. 150.000 lever med følger efter deres erhvervede hjerneskade. Følgerne kan vise sig som lette til meget komplekse skader og kan derfor have store konsekvenser for både personen, der får en hjerneskade, og de pårørende.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 26 NOV 2014

Retningslinjen giver anbefalinger til otte fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser.

Formålet med retningslinjen er at støtte den høje faglige kvalitet i de rehabiliteringsindsatser, der bliver tilbudt til voksne med erhvervet hjerneskade i regioner, kommuner og i praksissektoren.

De otte udvalgte indsatser er:

  • Tre om deltagelse i hverdagsaktiviteter - PADL, IADL og fritidsaktiviteter
  • Computerbaseret træning - virtual reality-træning
  • Funktionel elektrisk stimulation
  • Styrketræning
  • Konditionstræning
  • Balancetræning 

Sundhedsstyrelsen har foretaget en meget bred indsamling af dokumentation, hvor den nationale og internationale forskning systematisk er gennemgået og vurderet. Den forskningsbaserede viden er efterfølgende blevet sammenholdt med arbejdsgruppens kliniske erfaringer, og det er begge elementer, der danner baggrund for retningslinjens anbefalinger. 

De otte udvalgte fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser, der er gennemgået, er en del af samlede rehabiliteringsindsats. Indsatserne skal som udgangspunkt indgå i sammenhæng med øvrige indsatser og tage udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkeltes ønsker og behov. Det er et generelt råd i retningslinjen, at den optimale anvendelse af indsatserne forudsætter, at personen med en hjerneskade bliver udredt, og at rehabiliteringstilbuddene og mål bliver aftalt i samarbejde med den pågældende.

Retningslinjen er målrettet fysioterapeuter og ergoterapeuter samt øvrige fagpersoner, der arbejder med rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade, herunder planlæggere og beslutningstagere.

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

GRADE-evidensprofiler

Evidensprofiler - samlet

Kvalitetsvurderinger

AGREE II

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias

Risk of bias-vurderinger

Søgestrategi

Søgeprotokol for kliniske retningslinjer og systematiske reviews

Søgeprotokol for systematiske reviews

Søgeprotokol for primær litteratur