xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rationel Farmakoterapi 3, 2012

Lægemidler og graviditet - generelle betragtninger om data, metoder, fortolkning og risikoestimering

TIDSSKRIFTER 09 MAR 2012

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

Vær opmærksom på, at der er udgivet et nyt månedsblad om samme emne. Det nye månedsblad ligger her.

 

Artikler

Lægemidler og graviditet - generelle betragtninger om data, metoder, fortolkning og risikoestimering - version med referencer og habilitetserklæringer 

PDF version

Månedsblad marts 2012