xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan

30 MAJ 2011

Det faglige oplæg til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient er udarbejdet på baggrund af et bredt ønske – såvel administrativt og politisk som hos brugerne og det fagprofessionelle personale - for at sikre kvalitet og sammenhæng i forløbet for de ældre medicinske patienter.

Målet for det faglige oplæg har været at belyse området og komme med anbefalinger, der kan:


  • skabe sammenhæng i patientforløbet på tværs af kommuner, almen praksis og sygehuse
  • reducere antallet af (gen)indlæggelser for de ældre medicinske patienter
  • understøtte øget patientinddragelse
samt at
  • afdække best practice og ved hjælp af videndeling og implementering, understøtte ensartet kvalitet på tværs af landet
I arbejdet med oplægget har der været fokus på udfordringer, der er særlig relevante i forhold til den ældre medicinske patient, og som kan bidrage til at nå ovenstående mål og samtidig sikre kvalitet for den ældre medicinske patient. Dette fokus afspejles i oplæggets anbefalinger, som er sammenfattet i dette kapitel. Det faglige oplæg indeholder også eksempler på viden på området, som kan være nyttig i udbredelsen af indsatser for den ældre medicinske patient. Hensigten med det faglige oplæg er at opnå, at kvaliteten i patientforløbet bedres samtidig med, at der skabes sammenhæng og det samlede sundhedsvæsens ressourcer udnyttes bedst muligt.

Elektronisk udgave