xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Once in a lifetime

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.

 

Unik chance for at »fange« patienter med polyfarmaci ved
overgangen til Det Fælles Medicinkort i almen praksis

Af praktiserende læge Bjørn Krølner, IRF.

Det er forventningen, at alle praksis skal ordinere lægemidler i FMK (det fælles medicinkort) primo 2012.
Første gang, der ordineres et lægemiddel i FMK, skal patientens aktuelle medicin overføres til FMK fra praksis’ nuværende medicinkort. Denne proces vil selvfølgelig kræve lidt ekstra tid, da lægen skal sikre sig, at de ordinationer, der overføres til FMK, er aktuelle for patienten i det givne øjeblik. Men med få ekstra tastetryk er der tid at spare siden hen, og patientens behandling kan måske få et kvalitetsløft.

Marker alle patienter, der får mange lægemidler, uden at det forsatte behov herfor umiddelbart er oplagt. Du kan så senere genfinde patienten og beslutte, om der skal tilbydes en konsultation eller et hjemmebesøg med henblik på medicingennemgang.
Der mangler en ICPC-kode for polyfarmaci. Ved tilmelding til »Datafangst« tilbydes en rapport over »Storforbrugere af medicin«. Den kan efterfølgende bruges til at fremfinde patienter i egen praksis med ikke rationel polyfarmaci.

Institut for Rationel Farmakoterapi 14-11-2011

Opdateret 14 NOV 2011