xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2023

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Sundhedsministeriets arbejde vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Ansøgningsfrist

17. november 2022 kl. 12.00

Formål

Puljens formål er at yde tilskud til konkrete sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter, der har et landsdækkende sigte. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer 

Målgruppe

Under hvert enkelt af de prioriterede indsatsområder (se nedenfor) fremgår det, hvilke målgrupper projekterne bør fokusere på. 

Projektperiode

1. januar 2023 til 31. december 2023.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til nye 1-årige projekter inden for følgende prioriterede indsatsområder: 

  1. Alkoholforebyggelse 
  2. Mental sundhed 
  3. Fysisk aktivitet 
  4. Tobaks- og nikotinforebyggelse 
  5. Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse 
  6. Monitorering på sundhedsområdet

Ved at klikke på de enkelte indsatsområder kan du læse mere om hvilke aktiviteter, der kan søges om støtte til.

Midler til fordeling

6,91 mio. kr. til nye 1-årige projekter

Udbetaling af tilskud

Efter vedtagelse af Finanslov for 2023 og Sundhedsministerens beslutning om endelig fordeling af midlerne for 2023, vil alle ansøgere modtage orientering om endeligt tilsagn eller afslag fra Sundhedsstyrelsen med angivelse af rammer og retningslinjer for tildelt støtte. Tilbagemeldingen forventes at ske i løbet af første kvartal 2023.

Finanslovskonto

§16.21.02

Adgang til at ansøge

Puljeopslag Ansøgningsskema inkl. budgetskema til 1-årige projekter i 2023 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema 

Andet – Genansøgninger

Organisationer, der har modtaget betinget tilsagn for 2023, vil modtage en mail direkte fra Sundhedsstyrelsen med det skema, som de skal anvende for at genansøge om betingede tilsagn for 2023.

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse - alle puljer

Opdateret 03 OKT 2022