xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­fremme og sygdoms­­forebyggelse 2015

Pulje til sundhedsfremme og sygdoms­forebyggelse 2015 udmøntes til private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Sundhedsministeriets arbejde vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Sundhedsstyrelsen har modtaget 30 ansøgninger til midler fra puljen Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse for et samlet beløb på 61,8 mio. kr. Der er afsat ca. 35,3 mio. kr. i puljen, og 18 ansøgere har fået bevilget støtte fra puljen.

Der har kunnet søges om midler til indsatser inden for følgende områder:

 • Seksuel sundhed
 • Alkohol
 • Astma og allergi 
 • Mental sundhed
 • Forebyggelse af brug af doping
 • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
 • Monitorering

Sundhedsstyrelsen har i vurderingen af ansøgerne lagt vægt på følgende kriterier:

 • aktiviteternes relevans i forhold til fremme af folkesundheden inden for det pågældende område
 • ansøgernes kapacitet og faglighed i forhold til de aktiviteter, de har søgt om midler til
 • den øvrige aktivitet på de enkelte indsatsområder
 • ved ansøgning om en fler-årig bevilling er der primært taget hensyn til en vurdering af organisationens faglige kapacitet og robusthed. 

Sundhedsstyrelsen har desuden prioriteret støtte til konkrete aktiviteter frem for mere traditionelle driftsaktiviteter. Herudover har Sundhedsstyrelsen ønsket, at indsatserne inden for hvert indsatsområde udføres af en eller få organisationer/foreninger for at opnå bedst mulig sammenhæng mellem aktiviteterne og for at sikre en tilstrækkelig faglig kvalitet og volumen samt modvirke, at flere organisationer løfter den samme opgave på nationalt niveau.

Følgende foreninger og organisationer har fået tildelt støtte

Oversigt over ansøgere og tildelte beløb

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse - alle puljer

Opdateret 16 NOV 2018