xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser

Sundhedsstyrelsen inviterer interesserede til at ansøge om midler til forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser.

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed interesserede til at ansøge om midler til forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser. Puljen administreres af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Socialstyrelsen. I denne forbindelse koordineres også med Innovationsfonden, der aktuelt har en pulje på 60. mio. kr. i opslag til psykiatri.

Udmøntningen sker som en del af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017, hvor der er afsat 15. mio. kr. til forskningsprojekter til gavn for mennesker med psykiske lidelser. Udmøntningen af midler tager afsæt i den nationale strategi Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser – en national strategi, der blev publiceret maj 2015 af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Børn, Ligestilling og Sociale Forhold samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Formålet med den nationale strategi er at fremme forskning af høj kvalitet, der udvider vores forståelse af de psykiske lidelser, fremmer indsatser, der forebygger psykiske lidelser, og understøtter, at mennesker med psykiske lidelser kan blive helbredt samt opnå et for den enkelte meningsfuldt og tilfredsstillende liv.

Med strategien understreges det dermed, at forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser fremadrettet i højere grad har et helhedsorienteret og tværfagligt sigte.

Strategien indeholder anbefalinger til områder, hvor der særligt mangler forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser, men også anbefalinger af mere organisatorisk karakter udgør en central del af strategien. Herved skal udmøntningen af midler bidrage til at understøtte nye former for organisering og samarbejde med henblik på at sikre en helhedsorienteret og tværfaglig forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser.

Kriterierne for at komme i betragtning til at modtage midler står beskrevet i dokumentet ”Satspuljeopslaget” under afsnittet ”Krav til ansøgningen”. Link til satspuljeopslaget og ansøgningsskemaet kan findes nedenfor.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest fredag d. 25. september 2015 kl. 12.00

Ansøgningsprocedure

Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema skal anvendes og udfyldes fuldstændig. Ansøgninger, der ikke har anvendt ansøgningsskemaet, vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningen sendes via e-mail til syb@sst.dk mærket ” Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser – sagsnr. 4-1613-95/1”.

Ansøgningsmateriale

Satspuljeopslag

Ansøgningsskema - word  

Budgetskema

Satspuljeaftale 2014-2017

Opdateret 16 NOV 2018