xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ved du, om du stadig skal tage din medicin?

Over halvdelen af befolkningen over 75 år er i behandling med fem eller flere forskellige slags medicin. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen via en informationsindsats i uge 45 og 46 til, at man med jævne mellemrum overvejer, om man stadig har behov for den medicin, man tager.

06 NOV 2023

Behandling med medicin er med tiden blevet mere kompliceret, da der hele tiden kommer nye typer af medicin, som læger og borgere skal forholde sig til. Mange tager også medicin for flere forskellige sygdomme på samme tid, og derfor er det vigtigt at se på det samlede forbrug regelmæssigt. 

”Det er ikke muligt at sige over en kam, hvor meget medicin man skal have, og hvornår noget er et overforbrug. Men vi ved, at meget medicin sjældent skal tages hele livet. Derfor er det vigtigt, at du, sammen med din læge, løbende genovervejer og eventuelt tilpasser eller stopper med din medicin. Din krop og dine behov ændrer sig med alderen, så den medicin, der engang var god og rigtig for dig, kan over tid blive mindre god eller måske endda skadelig for dig”, siger projektleder Fie Madvig Larsen. 

Det er vigtigt at se på ens samlede medicinforbrug. Det vil sige både at tage med, hvad man har af forbrug af medicin på recept, samt bruger af naturmedicin og håndkøbsmedicin. Alle de tre grupper af medicin kan ændre på hinandens effekt og bivirkninger. For eksempel er der nogle typer af naturmedicin, der kan forstærke eller svække virkningen af anden medicin. 

”Det er vigtigt at pointere, at det kan være nødvendigt at få meget medicin og også flere typer af medicin på en gang - men måske er den medicin, der hjalp dig på et tidspunkt, med tiden blevet overflødig. Det kan også være en god idé at få et overblik over alt den medicin, som du tager, inklusiv håndkøbsmedicin og naturmedicin som måske går under din radar. Hvis noget er overflødigt, er det vigtigt at ændre på det i samarbejde med din læge”, forklarer Fie Madvig Larsen.

Bred indsats skal se på, hvordan vi ændrer på overforbrug af medicin

Informationsindsatsen er den første af en række nye initiativer, der skal sættes ind overfor overforbrug og uhensigtsmæssig behandling med medicin. Der er samlet en oversigt over de relevante indsatser på i en rapport, som er skrevet af Sundhedsstyrelsen med rådgivning fra faglige selskaber, Kommunernes Landsforening, regionerne og Danske Patienter. Rapporten beskriver nogle af udfordringerne med overforbrug, og hvilke mulige indsatser og fokusområder, der kan være brug for. 

”Der skal sættes ind på mange fronter, hvis der skal ændres på overforbruget og dermed være en mere hensigtsmæssig behandling med medicin. Der skal både være information om, hvad man selv kan gøre, og hvordan man sætter ind som almen praktiserende læge, som region og som kommune. Der er generelt brug for en ændring i tilgangen til behandling med medicin, så vi blandt andet tænker mere ind, hvornår og hvor længe medicinen skal bruges,” siger Fie Madvig Larsen.

Der foregår allerede en række indsatser både lokalt og regionalt, der ser på hensigtsmæssig behandling med medicin. Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen i den kommende tid lave indsatser målrettet sundhedsprofessionelle, blandt andet om omfanget af brug af opioider (morfin, oxycodon mv.) og om mennesker, der tager flere slags medicin på en gang (polyfarmaci).

Rapporten: Nedbringelse af overforbrug af medicin: Vidensopsamling

Kampagnen: Ved du, om du stadig skal tage din medicin?

 

Fem gode spørgsmål til dit medicinforbrug

  1. Ved du, hvorfor du tager medicin?
  2. Ved du, hvordan din medicin virker?
  3. Ved du, hvilke bivirkninger, du skal være opmærksom på?
  4. Tror du, at du får noget medicin, som du ikke har brug for?
  5. Ved du, hvor længe du skal tage din medicin?

Printvenlig version af de fem gode spørgsmål på dansk

Printvenlig version af de fem gode spørgsmål på engelsk

Printvenlig version af de fem gode spørgsmål på arabisk

Hvonår er der tale om overforbrug og uhensigtsmæssigt forbrug af medicin?

Overforbrug og uhensigtsmæssig behandling med medicin er svært at definere og har mange nuancer og kompleksiteter. 

 

På befolkningsniveau kan der for eksempel være tale om et overforbrug, når forbruget af et givent lægemiddel er højere end, hvad der vurderes som hensigtsmæssigt for folkesundheden. 

 

Hos den enkelte kan et overforbrug være, hvis man for eksempel bruger meget smertestillende medicin over en længere periode, end det anbefales. Et uhensigtsmæssigt forbrug kan også være, hvis man bruger meget medicin på samme tid, da det øger risikoen for, at de kan forstærke eller svække hinandens virkning eller giver uacceptable bivirkninger.  

Salg af medicin i Danmark

Danskernes medicinforbrug er jævnt stigende, vurderet ud fra det samlede salg af medicin i Danmark. Almen praksis ordinerer størstedelen af receptpligtigt medicin i Danmark. Salg af medicin i primær-sektoren er steget fra 1.400 definerede døgndoser (DDD) pr. 1000 indbyggere pr. døgn i 2012 til 1.600 DDD pr. 1.000 indbygger pr. døgn i 2021. Tendensen er den samme i sygehussektoren. 

 

Der skal tages det forbehold, at det ikke er sikkert, at alle solgte og udleverede medicin rent faktisk bliver brugt. 

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt på sundhedsområdet

Sundhed for alle borgere

Pressemeddelelser

Nyt fra IRF om lægemidler