xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Ikke alt skal bruges hele livet

Ved du, om du stadig skal tage din medicin?

 

Medicin skal sjældent tages hele livet

Medicin kan helbrede, lindre eller forebygge sygdom, hvis du får den rigtige medicin, og det bliver taget på den rigtige måde. Behandling med meget medicin på samme tid kan være både effektivt og nødvendigt, men dit behov for behandling kan ændre sig. 

Med alderen ændres, hvordan medicin optages, fordeles, nedbrydes og udskilles i kroppen. Det er derfor en god idé at gennemgå din medicin med din læge en gang i mellem.

Hvis du kender formålet med din medicin, har du også bedre mulighed for at forstå, hvordan din medicin skal virke, og hvordan medicinen påvirker din dagligdag.

Er du er i tvivl, om du stadig skal tage din medicin, kan du snakke med din læge om det.

 

Find information om medicin i Patienthåndbogen her

Fem gode spørgsmål til dit medicinforbrug

nummer et

Ved du, hvorfor du tager medicin?

nummer to

Ved du, hvordan din medicin virker?

nummer tre

Ved du, hvilke bivirkninger, du skal være opmærksom på?

nummer fire

Tror du, at du får noget medicin, som du ikke har brug for?

nummer fem

Ved du, hvor længe du skal tage din medicin?

Print de fem gode spørgsmål på forskellige sprog ved at trykke på nedenstående links:

 

Tal altid med din læge, hvis du er i tvivl

  • Selv hvis du får meget medicin, må du ikke stoppe med at tage noget af det, før du har talt med din læge om det. Medicinen kan være vigtig for dig, men måske kan din medicin reduceres eller undværes helt.

  • Du kender dig selv bedst. Sammen med din læge, som kender dig, din sygdom og har den nødvendige viden om selve medicinen, kan I sammen sørge for, at du får den rigtige medicin, på det rigtige tidspunkt og kun i den tid det er nødvendigt.


 Find kontaktinformation på din praktiserende læge

Er du sundhedsfaglig personale?

Patienter, der behandles med flere lægemidler, kan opleve bivirkninger og interaktioner som følge af det behandlingsregime, de er sat i.

Flere studier dokumenterer, at nogle patienter afstår fra at dele deres overvejelser og ønsker omkring medicinændringer med deres læge, fordi de forventer, at lægen ikke anser seponering og medicinændringer som en mulighed. Kampagnen forsøger gennem apoteker, sygehuse og medier at fange de borgere, som ikke på eget initiativ får startet dialogen med sundhedsfaglige, selvom de undrer sig over dele af deres lægemiddelbehandling.

Ved at nedbringe overforbrug og uhensigtsmæssig behandling med lægemidler er det forventeligt, at man vil se et fald i lægemiddelrelaterede indlæggelser. Dertil kan man håbe på en bedring i livskvaliteten for de borgere/patienter, som har et uhensigtsmæssigt lægemiddelforbrug.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række redskaber, der kan understøtte lægernes medicingennemgang.Baggrund for kampagnen

 

Forbruget af lægemidler har været stigende over de sidste år. Øget hensigtsmæssig brug af lægemidler har potentiale for at øge livskvalitet, reducere antallet af indlæggelser, give mulighed for medansvar og indflydelse på egen behandling - for dem der kan.

Med kampagnen håber vi på, at vi kan skubbe til borgernes refleksion over eget forbrug af lægemidler.

Kampagnen er en del af Sundhedsstyrelsens arbejde med at nedbringe overforbrug og uhensigtsmæssig brug af medicin. På følgende link kan du læse den faglige rapport, der danner udgangspunkt for Sundhedsstyrelsens aktuelle og kommende indsatser på området.

 

Læs mere om nedbringelse af medicinoverforbrug her