xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny retningslinje beskriver målgruppen for et kommende tilbud til mennesker med dobbeltdiagnose

Mennesker, som har en psykisk lidelse og samtidig er afhængige af rusmidler, får fra 1. september 2024 et nyt, samlet behandlingstilbud. Sundhedsstyrelsen udgiver i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen en retningslinje for, hvem der er målgruppen for regionernes nye tilbud.

08 SEP 2023

Den faglige visitationsretningslinje beskriver, hvem der er i målgruppen for det nye tilbud, og hvilke kriterier der skal opfyldes, for at man kan blive henvist. Behandlingen er i dag organiseret, så behandlingen for rusmiddelproblematik foregår i kommunen, mens behandlingen for den psykiske lidelse foregår i sygehusregi. Det bliver nu samlet i ét tilbud for den målgruppe, der er beskrevet i retningslinjen.

”Det er meget glædeligt, at der fra næste år kommer et nyt tilbud til denne gruppe mennesker. De bliver ofte tabt i systemet, fordi det er uklart for dem, hvem der tager sig af deres behandling i hhv. kommunale og regionale tilbud, og fordi det efterlader dem med en stor opgave i selv at koordinere og navigere mellem forskellige tilbud. Visitationsretningslinjen skal sørge for, at de mennesker, der har behov for det nye tilbud, nemt kan finde vej til det,” siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsens enhed Forebyggelse og ulighed.

Det nye tilbud skal være fleksibelt og lettilgængeligt, så det bliver nemt for patienterne at få behandling på det rigtige tidspunkt og af det rette omfang. Det er ikke nødvendigt at have en diagnose, for at blive henvist – men der skal være en mistanke om, at en person både har en psykisk lidelse og problemer med brug af rusmidler.

”Det nye tilbud, som regionerne er i gang med at udvikle nu, vil skabe en bedre sammenhæng i forløbet for nogle af de mennesker, som har allermest brug for det, og som tidligere har haft svært ved at komme ind i behandlingssystemet. Med den faglige visitationsretningslinje er der nu skabt rammer for, hvilke personer, der skal henvises til det nye tilbud,” siger Niels Sandø.

Målgruppen for visitationsretningslinjen er primært ledere og fagpersoner i kommuner og regioner, som møder mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik, og som kan henvise til det nye tilbud.

Visitationsretningslinjen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen med rådgivning fra en bredt sammensat faglig arbejdsgruppe.

Se visitationsretningslinjen her:

Visitation til integreret behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik

Baggrund

I økonomiaftalerne for regioner og kommuner for 2023 blev det aftalt, at Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen skulle udarbejde en faglig visitationsretningslinje for visitation til et regionalt forankret, samlet tilbud for patienter, der har en psykisk lidelse, som kræver behandling i den regionale psykiatri, og samtidig rusmiddelproblematik.

Det samlede regionale tilbud, der skal etableres til mennesker med en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug, fremgår af økonomiaftalerne for 2024, og skal etableres på baggrund af den faglige visitationsretningslinje.

Om faglige visitationsretningslinjer

En faglig visitationsretningslinje er et redskab målrettet til de fagpersoner, som skal visitere til et behandlingstilbud, og som beskriver rammerne for et behandlingstilbud og afgrænser målgruppen for tilbuddet.

Formålet med de faglige visitationsretningslinjer er at sikre, at den enkelte visiteres til det rette behandlingstilbud på det rette tidspunkt i forløbet.