xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Visitation til integreret behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik

Faglig visitationsretningslinje

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 08 SEP 2023

Mennesker, som har en psykisk lidelse og samtidig er afhængige af rusmidler, får fra 1. september 2024 et nyt, samlet behandlingstilbud. Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen udarbejdet en retningslinje for, hvem der er målgruppen for regionernes nye tilbud.

Visitation til integreret behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik

Indhold

 • 1. Introduktion
  • 1.1. Baggrund
  • 1.2. Formål
  • 1.3. Litteraturhåndtering
  • 1.4. Rets- og regelgrundlag
 • 2. Organisering af udredning og behandling til mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik
  • 2.1. No wrong door-princippet
  • 2.2. Behandlingsforløb
  • 2.3. Koordinering før, under og efter integreret behandling
  • 2.4. Stepped-care model
 • 3. Henvisnings- og visitationsgrundlag
  • 3.1. Beskrivelse af målgruppen for integreret behandling i regionalt regi
  • 3.2. Henvisnings- og visitationsforløb for patienter med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik
 • 4. Monitorering og opfølgning
 • Referencer
 • Bilag

 

Visitationsretningslinjen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Social-og Boligstyrelsen med rådgivning fra en bredt sammensat faglig arbejdsgruppe.