xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

I denne uge udsendes invitationer til vaccination mod influenza og covid-19 - hold øje med Digital Post

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod covid-19 og influenza til blandt andet personer på 65 år og derover. I dag begynder udsendelsen af invitationer gennem Digital Post. Når du har modtaget din invitation, kan du bestille tid på vacciner.dk.

13 SEP 2023

Risikoen for alvorlig sygdom med influenza og covid-19 stiger med alderen. Derfor bliver alle på 65 år og derover tilbudt gratis vaccination mod begge sygdomme. 

I dag begynder udsendelsen af invitationer til vaccination. Alle, der er 65 år og derover, skal derfor holde ekstra godt øje med deres Digital Post i den kommende tid. Når man har modtaget sin invitation, kan man bestille tid på vacciner.dk. Hvis man er fritaget for Digital Post, modtager man en invitation med posten.

”Er man 65 år og derover, eller en yngre person i øget risiko, kan både covid-19 og influenza give et alvorligt sygdomsforløb og i værste tilfælde være livstruende. Derfor er det vigtigt at blive vaccineret,” siger konstitueret enhedschef og overlæge Kirstine Moll Harboe. 

Vaccination med tidsbestilling foregår mellem 1. oktober og 15. januar i regionale vaccinationscentre. Det er i år også muligt at blive vaccineret på apoteker over hele landet. 

Du kan læse mere om, hvor du kan blive vaccineret på www.vacciner.dk.

Influenzavaccination til børn mellem 2 og 6 år – invitationer til forældre er på vej

Børn i alderen 2-6 år kan igen i år blive vaccineret mod influenza. Forældre modtager en invitation i Digital Post i næste uge. 

Udover at beskytte barnet selv mod influenza nedsætter vaccination også risikoen for smitte til søskende, bedsteforældre eller andre personer, som er i øget risiko for at blive alvorligt syge af influenza.

”Influenzavaccinen til børn er en meget effektiv og sikker vaccine, og bliver i modsætning til mange andre vacciner givet som en næsespray med et pust i hvert næsebor. Hvis man har børn mellem 2 og 6 år, får man tilbud om vaccination. Hold derfor ekstra øje med din Digital Post og bestil tid til vaccination til dit barn,” siger konstitueret enhedschef og overlæge Kirstine Moll Harboe. 

Andre risikogrupper anbefales også vaccination

Langt de fleste yngre personer får kun milde symptomer, hvis de bliver smittet med influenza eller covid-19. Har man bestemte sygdomme eller tilstande kan man dog være i risiko for mere alvorlig sygdom, selv om man er ung. Det drejer sig blandt andet om personer med kronisk lungesygdom, hjertekarsygdom, svært nedsat immunforsvar, eller hvis man er gravid i 2. og 3. trimester. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bliver vaccineret, hvis man er blandt disse grupper med øget risiko for alvorlige sygdomsforløb. For disse grupper er det ikke muligt at udsende digitale invitationer. I stedet åbner tidsbestillingen den 20. september, så de kan bestille tid direkte via www.vacciner.dk. 

Konstitueret enhedschef og overlæge Kirstine Moll Harboe siger:

”Hvis du er i øget risiko for at få et alvorligt forløb af influenza og covid-19, anbefaler vi, at du bliver vaccineret. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal vaccineres, kan du finde mere information på vores hjemmeside sst.dk/vaccination eller på vacciner.dk.”

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for vaccination kan også læses i den reviderede udgave af Retningslinjen for vaccination mod covid-19 og influenza, som udgives i dag. Den er målrettet sundhedspersonale: Retningslinje for vaccination mod covid-19 og influenza

De fem smitteforebyggende råd gælder stadig

Udover vaccination er en god smitteforebyggende adfærd et vigtigt værktøj til at komme godt igennem efteråret og vinteren. Konstitueret enhedschef og overlæge Kirstine Moll Harboe forklarer:

”Uanset, om du skal vaccineres eller ej, er det en rigtig god idé at følge de smitteforebyggende råd. De hjælper med at forebygge smitte – både med influenza og covid-19 og med de andre smitsomme sygdomme, som tit kommer her i efterårssæsonen.”

De smitteforebyggende råd er:  

 • Bliv hjemme, hvis du er syg 
 • Luft ud og skab gennemtræk 
 • Vask dine hænder eller brug håndsprit 
 • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved 
 • Host eller nys i ærmet

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at følgende personer bliver vaccineret mod influenza og covid-19:

Personer på 65 år og derover

 

Personer under 65 år med kronisk sygdom, herunder:

 • Personer med kroniske lungesygdomme
 • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
 • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, fx personer med immunglobulindefekter, organ- eller stamcelletransplantation, kræft i behandling med kemoterapi eller personer i anden immundæmpende behandling
 • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Personer med kronisk lever- eller nyresygdom
 • Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med alvorlig reumatologisk sygdom, alvorlig neurologisk sygdom, korttarmssyndrom

Personer med svær overvægt (BMI>35)

 

Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med svær psykisk lidelse, Downs syndrom eller svært misbrug.

 

Gravide i 2. eller 3. trimester

 

Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt eller børn i øget risiko for alvorlig influenza eller covid-19

 

Førtidspensionister samt børn i alderen 2-6 år bliver desuden tilbudt gratis vaccination mod influenza.

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Pressemeddelelser

 

Nyt om smitsomme sygdomme og vaccination

 

Sundhed for alle borgere

 

Nyt på sundhedsområdet

 

Nyt på ældreområdet