xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Retningslinje for vaccination mod covid-19 og influenza

Retningslinjen fastlægger de faglige rammer for vaccination mod covid-19 og influenza.

ANBEFALINGER 14 SEP 2023

Retningslinje for vaccination mod covid-19 og influenza

Indhold

 1. Baggrund
 2. Vacciner
 3. Sikkerhed og mulige bivirkninger
 4. Målgrupper, regimer og timing for vaccination
 5. Kontraindikationer og forsigtighedsprincipper
 6. Håndtering af vaccination
 7. Delegation, informeret samtykke, registrering og journalføring

 

Versioner

Version 2.3: 30. januar 2023

I kapitel 4 er det tilføjet, at der er mulighed for at tilbyde covid-19 vaccination til personer med et svært nedsat immunforsvar og til personer, der har fået en stamcelletransplantation, efter afrundingen af det generelle vaccination den 15. januar 2024. 

 

Version 2.2: 20. november 2023

Titel: Retningslinje for vaccination mod covid-19 og influenza

Opdateringer i version 2.2 i forhold til version 2.1:.

Anbefalinger for vaccination ved febril sygdom i afsnit 5.2.2 er opdateret. Kun ved tilfælde af sygdom med temperatur på 38,0 ⁰C eller derover bør vaccination udskydes Tilstedeværelsen af infektion med lettere symptomer, bør ikke forsinke vaccinationen.

 

Version 2.1: 26. september 2023

Titel: Retningslinje for vaccination mod covid-19 og influenza

Opdateringer i version 2.1 i forhold til version 2.0:

Anbefalinger for vaccination af børn og unge under 18 år i afsnit 4.1.1 er opdateret mht. lægefaglig vurdering. Influenzavaccination sker på baggrund af en konkret lægefaglig vurdering, mens covid-19 vaccination sker på baggrund af konkret lægefaglig vurdering af en speciallæge i pædiatri.

 

Version 2: 13. september 2023

Titel: Retningslinje for vaccination mod covid-19 og influenza

Vaccinationsprogrammet 2023-2024 omfatter covid-19 og influenza. Pneumokok indgår således ikke

 

Version 1.4: 18. januar 2023

Titel: Retningslinje for vaccination mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom

Den nye version er kortere, da flere afsnit er udgået grundet manglende relevans.

Derudover er der tilføjet afsnit om:

 • Anbefaling om at bruge Comirnaty til børn og unge under 18 år grundet en smule øget risiko for myokarditis ved vaccination med Spikevax
 • Hvornår variantopdaterede vacciner kan anvendes til primærvaccination
 • Redaktionelle ændringer

 

Version 1.329. november 2022

Titel: Retningslinje for vaccination mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom

Opdateringer i version 1.3 i forhold til version 1.2:

 • Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mikrogram/dosis) er godkendt som booster-vaccination til børn i alderen fra 5 til 11 år.

 

Version 1.2: 24. november 2022

Opdateringer i version 1.2 i forhold til version 1.1:

 • Det Europæiske Lægemiddelagentur har godkendt den variantopdaterede vaccine: Spikevax BA.4/5 til boostervaccination
 • Det Europæiske Lægemiddelagentur har godkendt både Spikevax ® og Comirnaty ® til primærvaccination til børn på 6 mdr. og derover.
 • Redaktionelle ændringer

 

Version 1.1: 10. oktober 2022

Opdateringer i version 1.1 i forhold til version 1:

 • De nye BA.4/5 variantopdaterede vacciner er beskrevet efter de er godkendt af det Europæiske Lægemiddel Agentur
 • Booster-vaccination med Comirnaty til børn ned til 5 år er godkendt af det Europæiske Lægemiddel agentur
 • Der er tilføjet et afsnit om vaccination i forbindelse med operation
 • Redaktionelle ændringer

 

Version 1: 15. september 2022

Titel: Retningslinje for vaccination mod covid-19, influenza og pneumokoksygdom