xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Flere skolebørn har det skidt – og den sociale ulighed i sundhed og trivsel er alarmerende

En ny undersøgelse af skolebørns sundhed viser, at der er mange, der mistrives, særligt blandt piger. Der er brug for at støtte trivslen blandt børn og unge, og helst før børnene starter i skole.

16 AUG 2023

Et stort mindretal blandt de ældste skolebørn viser tegn på mistrivsel. Især pigerne i 9. klasse har et stigende niveau af smerter, ensomhed og stress.

Resultaterne kommer fra den danske skolebørnsundersøgelse, som gennemføres hvert 4. år, og giver data om 11-15-åriges sundheds­adfærd og selvrapporterede helbred.

”Det gav et sug i maven, da jeg så resultaterne, fordi det står så galt til. Det er vigtigt, at børn trives, for det er nøglen til, at de kan udfolde deres evner, lære, håndtere dagligdags udfordringer og stress og indgå i gode fællesskaber. Derfor kalder resultaterne på handling – både blandt forældre, skoler, kommuner og organisationer, så vi får vendt den dårlige udvikling”, siger enhedschef Niels Sandø.

Niels Sandø understreger, at selv om rapporten ser på mistrivslen i skolealderen, starter den ofte langt tidligere.

”Hvis vi skal gøre noget for trivslen, skal vi starte tidligt, og her skal vi sikre, at alle børn har adgang til dagtilbud af god kvalitet. Det ved vi har betydning for børnenes trivsel på længere sigt. Også i folkeskolen skal vi arbejde målrettet med trivslen. Og begge dele skal selvfølgelig ske i samarbejde med forældrene. Heldigvis er der afprøvede metoder, som vi kan læne os op ad. Vi kender metoder til at inkludere alle i og omkring skolen. Vi ved også, hvordan frivillige ledere kan støtte positive fællesskaber, så flere børn deltager og bliver ved med at gå til fritidsaktiviteter. Vi skal tage udfordringen seriøst og erkende, at der ikke er noget quick-fix, der kan løse det,” siger Niels Sandø.

Når det gælder de børn, der har brug for behandling for deres symptomer, er der sat flere gode initiativer i gang i 10 årsplanen for psykiatri og mental sundhed. Det gælder for eksempel etablering af et lettilgængeligt tilbud, så de børn kan få den nødvendige hjælp.

Den sociale ulighed træder meget tydeligt frem

Undersøgelsen viser desuden, at det ikke står lige godt til med sundheden blandt alle skolebørn. Vi har en gruppe af børn i skolerne, typisk børn fra familier, hvor forældrene har korte uddannelser, som har flere sundhedsudfordringer på samme tid. Det handler bl.a. om usund kost, mangel på søvn, mangel på fysisk aktivitet og højere forbrug af alkohol.

”Det, der bekymrer os er, at der er en tydelig social ulighed. Det betyder, at problemerne forstærkes markant, når vi ser på de socialt dårligst stillede børn. Der er i den grad behov for, at vi gør en indsats for at øge trivslen for alle børn, så vi undgår, at de særligt udsatte børn får alvorlige problemer med helbredet længere fremme i livet, og her kan der være behov for særligt målrettede indsatser”, siger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Skolebørnsundersøgelsen gennemføres hvert fjerde år, og Statens Institut for Folkesundhed har netop offentliggjort sin rapport med resultaterne fra Skolebørnsundersøgelsen 2022.

Sundhedsstyrelsen har støttet undersøgelsen i 2022.

Skolebørnsundersøgelsen kan ses her

Inspiration til konkrete indsatser

 

 

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen

Vores pressemeddelelser og nyheder er opdelt i otte temaer, og du har selv mulighed for at tilpasse nyhedsstrømmen fra os, så du kun modtager nyheder, der handler om de emner, du er mest interesseret i.

 

Se overblikket og tilmeld dig vores nyhedstemaer

 

Hvis du i forvejen modtager nyheder fra Sundhedsstyrelsen, kan du ændre dit abonnement ved at gå ind på en af de e-mails, du har fra Sundhedsstyrelsen og klikke på 'Opdater tilmeldinger' eller 'Afmeld'.

 

Denne nyheds temaer:

 

Nyt om forebyggelse