xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Årskonference 2023: Værdighed i fremtidens ældrepleje

I dag åbner tilmeldingen til Videnscenter for værdig ældreplejes årskonference 2023. En række oplægsholdere og gæster kigger i krystalkuglen og deler deres perspektiver på fremtidens værdige ældrepleje. Konferencen finder sted den 9. november i Nyborg.

21 SEP 2023

En ny ældrelov ser måske snart dagens lys. Regeringen vil frisætte ældreplejen, så der er flere muligheder for at vælge velfærd og service, der passer til den enkeltes liv, og så skal samarbejdet mellem det offentlige og det private styrkes.
Men hvordan nytænker og udvikler vi vores værdige ældrepleje, når der bliver flere og flere ældre, og vi som velfærdssamfund samtidig ser udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, forventningspres fra borgerne til den offentlige opgaveløsning og ofte stramme kommunale budgetter? Det er det gennemgående tema på årskonferencen for Videnscenter for værdig ældrepleje. 

Konferencen byder på faglige oplæg, indlæg fra ældreministeren og faglige sessioner, hvor dagens deltagere kan blive klogere på forskellige tilgange til værdig ældrepleje - både nu og i fremtiden. Ikke mindst inviterer vi til debat i "Steens sofa", hvor vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Steen Dalsgård Jespersen, får gæster i sofaen til en snak om fremtidens værdige ældrepleje. 

”For sjette gang inviterer Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen folk fra ældreplejen i hele landet til heldagskonference med sessioner og oplæg til god inspiration for en fremtidig værdig ældrepleje.
Konferencen har i år fokus på, hvordan vi nytænker og udvikler en værdig – og bæredygtig – ældrepleje. Hvordan styrker vi faglighed og samarbejde og skaber gode vilkår for også i fremtiden at kunne levere en værdig ældrepleje og bidrage til de ældre borgere livskvalitet og gode hverdagsliv? Det bliver konferencens omdrejningspunkt. Endelig er vi glade for at kunne præsentere vores nye analyser om faglig ledelse, om ufaglærte medarbejdere og om omsorgstræthed,” siger programleder Kari Rose Holm.

Konferencen er primært henvendt til faglige medarbejdere og ledere i ældreplejen. Formålet med konferencen er at bidrage med ny viden og give inspiration til arbejdet i den kommunale og private ældrepleje, herunder selvejende institutioner.

Konference bliver holdt den 9. november 2023, kl. 9.30 til 15.30 på Nyborg Strand. 

Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt, at du tilmelder dig. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld dig senest den 1. november 2023.

Programmet for dagen: Værdighed i fremtidens ældrepleje - program

Tilmeld dig: Værdighed i fremtidens ældrepleje - årskonference | Videnscenter for værdig ældrepleje