xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny retningslinje ser på behandling af skuldersmerter

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag en national klinisk retningslinje, der har undersøgt, hvilken behandling der er bedst til patienter med skuldersmerter

25 FEB 2021

Skuldersmerter er det tredje mest almindelige muskel-skelet-problem. Det er også en meget hyppig årsag til, at folk går til lægen.

Retningslinjen indeholder konkrete anbefalinger om træningsindsatser, brug af indsprøjtninger med binyrebarkhormon (glukokortikoid) og operation.

”Vi har set særligt på en bestemt type skuldersmerter (subakromielt smertesyndrom). Vi har sammen med faglige eksperter og patientrepræsentanter udvalgt de sværeste problemstillinger i patientforløbet og formuleret nye anbefalinger,” fortæller formand for arbejdsgruppen, Simon Tarp fra Sundhedsstyrelsen.

Træning hjælper på dine skuldersmerter

Retningslinjen anbefaler, at patienter, der har haft smerter i mindre end 6 måneder, ikke bliver opereret. Det skyldes, at den gavnlige effekt er usikker, og at risikoen for bivirkninger er uafklaret.
I stedet er anbefalingen at sætte ind med en træningsindsats. Det bør ske under supervision fra en sundhedsprofessionel, for eksempel fysioterapeut eller læge.

Indsprøjtninger med binyrebarkhormon bør kun ske efter nøje overvejelser, fordi den gavnlige effekt er lille.

Udvalgte patienter, der har haft skuldersmerter i mere end 6 måneder, som træningen ikke har hjulpet på, kan have gavn af en operation.

Tidligere retningslinjer udgår

Med publicering af denne retningslinje udgår en tidligere retningslinje om skuldersmerter fra 2013, der ikke var udarbejdet efter de evidensbaserede metoder, som Sundhedsstyrelsen anvender i dag.

Den nye retningslinje ser udelukkende på behandling af skuldersmerter, hvor den tidligere retningslinje, også indeholdt nedslagspunkter om diagnostik, behandling og rehabilitering.

Ligeledes udgår Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinjer på området fra 2011 med titlen ’Impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur - Del 2: Faglige visitationsretningslinjer’ da de ikke er i tråd med den nye kliniske retningslinje.

NKR: Behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen