xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 25 FEB 2021

Sundhedsstyrelsen udgiver en opdateret vidensbaseret national klinisk retningslinje om behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom af mere end en måneds varighed.

Skuldersmerter er det tredje mest almindelige muskel-skelet-problem og en hyppig årsag til henvendelser til almen praksis. Retningslinjen præsenterer fire anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger i det samlede behandlingsforløb inden for følgende områder:

 • Træningsindsatser
 • Behandling med glukokortikoid injektion
 • Pladsskabende operation under skulderhøjen (subakromiel dekompression) ved smerter i mindre end 6 måneder
 • Subakromiel dekompression ved symptomer i mere end 6 måneder og manglende effekt af et superviseret træningsforløb

Med publicering af denne retningslinje udgår en tidligere retningslinje om skuldersmerter fra 2013. Den nye retningslinje ser udelukkende på behandling af skuldersmerter, hvor den tidligere retningslinje også indeholdt nedslagspunkter om diagnostik, behandling og rehabilitering.

Ligeledes udgår Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinjer fra 2011 vedrørende udvalgte skulderproblemer, impingement-syndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur, da disse retningslinjer ikke understøtter den nye kliniske retningslinje.

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

 • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
 • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
 • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
 • Ny risikobetonet teknologi
 • Mulige indikationsskred
 • Tvivl om tolkning af evidensen
 • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere
 

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1a og PICO 1b (pdf)

PICO 1a PICO 1b (RevMan5)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4a og PICO 4b (pdf)

PICO 4a og PICO 4b (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgebeskrivelse

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts

Se desuden

National klinisk retningslinje fra 2013 (historisk dokument)

Visitationsretningslinje fra 2011 (historisk dokument)