xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny app fra Sundhedsstyrelsen - sådan lever du bedst muligt med osteoporose

Borgere med osteoporose kan med ny gratis app, Mine Knogler, blive styrket i at leve bedst muligt med sygdommen. Appen er også relevant for borgere, som blot er interesserede i viden om osteoporose.

14 SEP 2021

Osteoporose, eller knogleskørhed, er en kronisk sygdom, som kan være årsag til sammenfald i ryggen og andre knoglebrud. Osteoporose kan medføre perioder med smerter, hvis et knoglebrud opstår, og sygdommen kan begrænse den fysiske udfoldelse på grund af bekymring for knoglebrud, hvilket har en negativ indflydelse på livskvaliteten.

Osteoporose behandles med medicin samt knoglevenlig kost og motion. Da man i det daglige ikke direkte kan mærke effekt af behandlingen for osteoporose, kan det for mange være svært at finde motivationen til at fortsætte i medicinsk behandling. Derfor udsender Sundhedsstyrelsen nu, i samarbejde med Videnscenter for Knoglesundhed, appen Mine Knogler.

”Appen er udviklet, så du som borger kan følge din sygdoms udvikling ved at indtaste din T-score, beregne dit daglige indtag af kalk, samt finde inspiration til hvordan du kan holde dig aktiv, på trods af at du har osteoporose. Vi ved, at halvdelen af osteoporosepatienterne ikke følger behandlingsanbefalingerne, og mange stopper med deres medicin. Vi håber, at det at have let adgang til information, råd og praktiske redskaber direkte på din telefon, vil hjælpe borgere med osteoporose. Det kan fx være viden om medicinsk behandling, knoglevenlig træning, eller lindring af smerter ved eksempelvis sammenfald i ryggen,” siger Christoffer Bruun Korfitsen, der er projektleder og fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen.

Formålet med appen er at bidrage til øget livskvalitet for borgere med osteoporose gennem bedre forståelse af sygdommen. Desuden har appen til formål at øge motivationen for at følge den igangsatte medicinske behandling for osteoporose, samt efterleve anbefalingerne i forhold til knoglevenlig kost og motion.

Projektet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens afdækning af den samlede indsats mod osteoporose fra 2018. Appen bygger på et tidligere ph.d.-projekt af Pernille Ravn Jakobsen fra Syddansk Universitet. Indholdet i Appen er blevet til i et samarbejde med Videnscenter for Knoglesundhed og en bredt sammensat specialistgruppe med viden om osteoporose, lægefaglig ekspertise, og indsigt i eksisterende borgerrettede tilbud. 

Appen supplerer og understøtter andre tilbud og information til borgere med osteoporose i sundhedsvæsnet, samt kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud, og tiltag i regi af Videnscenter for Knoglesundhed og Osteoporoseforeningen.

Appen

Du kan læse mere og downloade appen på mine-knogler.dk, eller finde appen i App Store eller på Google Play.

Se brugervejledning til appen

Hvis du vil vide mere

Læs mere om Sundhedsstyrelsens afdækning af den samlede indsats mod osteoporose: Osteoporose - en afdækning af den samlede indsats mod osteoporose (2018)

Sundhedsstyrelses tema om osteoporose

Sundhed.dk's patienthåndbog: knogleskørhed

Videnscenter for knoglesundhed

Osteoporoseforeningen om knogleskørhed