xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Osteoporose - en afdækning af den samlede indsats mod osteoporose

Rapporten beskriver en række forslag til indsatsområder fra forebyggelse over opsporing, diagnostik, behandling og til livet med osteoporose (knogleskørhed).

26 NOV 2018

Partierne bag satspuljen på sundhedsområdet afsatte i 2018 midler til en afdækning af den samlede indsats mod osteoporose (knogleskørhed). Sundhedsstyrelsen blev bedt om at forestå dette arbejde og nedsatte i den forbindelse en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra forskellige faggrupper og sektorer med bred faglig viden om osteoporose.

Arbejdsgruppens opgave var at rådgive Sundhedsstyrelsen. Foruden arbejdsgruppen har Sundhedsdatastyrelsen bidraget med opgørelser og analyser.

Formålet med afdækningen var at beskrive de væsentligste udfordringer i de eksisterende forebyggelses- og behandlingsprogrammer på osteoporoseområdet og anvise mulige indsatsområder.

Rapporten beskriver forskellige relevante tal for osteoporose – epidemiologien - (kapitel 4), problematikken omkring forebyggelse og rehabilitering (kapitel 5), problemstillinger om tidlig opsporing og diagnostik (kapitel 6), medicinsk og kirurgisk behandling af osteoporose (kapitel 7) samt tværsektorielle sammenhænge (kapitel 8).

 

Bilagspublikation – en afdækning i tal af den samlede indsats mod osteoporose - udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen

Summary in English

In 2018 The Danish Health Authority was asked to conduct this review of the state of osteoporosis care and management in Denmark. The English summary gives an overview of proposed focus areas following this work.

Osteoporosis - An overview of osteoporosis care and management in Denmark, English Summary