xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Indsatsen for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade styrkes

Regioner, kommuner, almen praksis og private behandlingstilbud kan igen søge midler til at udvide deres tilbud og afprøve nye metoder til at behandle personer med spiseforstyrrelser og selvskade.

27 SEP 2021

Siden 2006 er antallet af mennesker med en spiseforstyrrelse steget, samtidig med at også flere personer, særligt unge, gør skade på sig selv.

Derfor er der frem til 2024 afsat penge til at styrke indsatsen for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade. Midlerne går til to ansøgningspuljer, der er målrettet kommuner, regioner og private aktører. Den ene delpulje er øremærket til at udvide eller videreudvikle de eksisterende behandlingstilbud og til at starte nye indsatser til personer med spiseforstyrrelser og selvskade. Den anden delpulje er øremærket til at afprøve redskaber og andre indsatser til tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade.

”Vi ser desværre både en stigning i antallet af personer med en spiseforstyrrelse og i antallet af især unge med selvskade. Det er et område, der kræver fokus og handling, og vi håber, at de to delpuljer kan styrke og udvide arbejdet med at hjælpe mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade,” fortæller Charlotte Hosbond, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Midlerne er primært afsat til at videreføre projekter, der blev støttet med midler fra satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021, men der kan også søges til nye initiativer.

Ansøgninger skal være modtaget af Sundhedsstyrelsen senest den 10. november 2021, kl. 12.00

Læs mere om de to puljer og find ansøgningsskemaer:

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade – delpulje om kapacitetsudvidelse

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade – delpulje om afprøvning af redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing