xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

En mindre del af personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren kan fortsat få en fremskyndet vaccination

Sundhedsstyrelsen opdaterer kriterierne for vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren, der er i særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion (målgruppe 4).

21 APR 2021

En stor del af frontpersonalet i sundheds-, ældre og socialsektoren er nu vaccineret, og vi har god kontrol med epidemien, hvilket gør at der ikke er risiko for at belaste sundheds-, ældre- og socialsektoren som følge af COVID-19. Samtidig er vi meget langt fremme i udrulningen af vaccinationsindsatsen og derfor vil personalet nu overgå til primært at blive vaccineret efter alder.  

”Vi står heldigvis nu i en situation, hvor vi er langt fremme i udrulningen af vores vaccinationsprogram, har sikret robustheden i vores sundhedsvæsen og har god kontrol med epidemien. Derfor skal vi nu sørge for, at de ældste bliver vaccineret, da de er i størst risiko for alvorlige forløb. Størstedelen af personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren vil derfor blive vaccineret efter alder, på linje med den øvrige befolkning. Der vil dog stadig være mulighed for en fremskyndet vaccination for en mindre gruppe, og det er det, vi har beskrevet i vores nye retningslinjer,” siger Bolette Søborg, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Skærpede kriterier fremover

Fremover vil der kun være mulighed for at få fremskyndet en vaccination som en del af målgruppe 4, hvis man lever op til nogle skærpede kriterier. Personale, der fik annulleret deres invitation, da AstraZeneca-vaccinen udgik af vaccinationsprogrammet, kan genhenvises af deres arbejdsgiver, hvis de opfylder de skærpede kriterier. Personale, der ikke lever op til de skærpede kriterier, vil i stedet blive tilbudt vaccination efter alder, lige som den øvrige befolkning. 

”Det er stadig mulighed for, at for eksempel en sygeplejerske, der arbejder på et COVID-19 afsnit kan blive tilbudt fremskyndet vaccination, ligesom for eksempel en læge, der ser patienter med symptomer, hvor det ikke er muligt på forhånd at afgøre om symptomerne kan skyldes COVID-19. Plejepersonale på et plejehjem eller botilbud, hvor der bor sårbare personer i særlig øget risiko, kan også tilbydes vaccination, hvis der er en lav andel af beboerne, der er vaccineret, sådan at vi forebygger smitte til de mest sårbare borgere,” siger Bolette Søborg enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Personalet skal fremover inviteres til vaccination gennem en regional visitationsenhed, for at sikre, at visitationen sker på samme måde over hele landet. Sundhedsstyrelsen vil senere i denne uge udsende information til arbejdsgiverorganisationer, der beskriver, hvordan henvisningen til den regionale visitationsfunktion skal finde sted, samt hvordan den regionale visitationsenhed skal visitere.

Visitation til vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren

Visitationskriterier for målgruppe 4 per 21. april 2021

Kriterier for henvisning af personer i gruppe 4 skærpes med følgende tillæg til nedenstående kriterier:

  • Personale skal være under 60 år, da personer med denne alder allerede er inviteret i henhold til alder eller forventes at blive det inden for få uger.
  • Der skal foreligge en konkret vurdering fra arbejdsgiver om, at den pågældende ansatte i sundheds- ældre- eller socialsektoren opfylder nedenstående kriterier 

 

Personalet skal opfylde mindst én af nedenstående kriterier:

  • Personale, der i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med uvisiterede patienter/borgere med forskellige former for nyopståede symptomer, hvor det ikke altid er muligt på forhånd at afgøre om symptomerne kan skyldes COVID samt personale med tæt fysisk kontakt til personer med mistænkt eller konstateret COVID-19.
  • Personale, der i deres arbejdsfunktion udfører procedurer med særlig smitterisiko, fx aerosolgenererende procedurer i luftvejene på personer, hvor det kan være vanskeligt at foretage en tilstrækkelig visitation i forhold til symptomer på COVID-19, for eksempel personer med nedsat kognitiv funktionsevne.
  • Personale, med pleje, -omsorgs- og behandlingsopgaver, der ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med personer i særligt øget risiko, og hvor der samtidig er en formodning eller viden om, en lav andel færdigvaccinerede blandt de personer, der er i særlig øget risiko eller der gennem en længere periode har været en høj grad af smitteudbredelse lokalt (incidens over 200 nye tilfælde per 100.000 borgere per uge).
  • Personale, som varetager en specialiseret og kritisk funktion, og som ikke kan afløses af kolleger ved sygefravær, fx højt specialiseret kirurgi, der kun udføres af meget få personer i landet.

 

Tidsfrister for henvisning

Opdatering 27. april 2021: Tidsfrister for henvisning er ændret. Se aktuelle frister i dokumentet Visitation til vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren (målgruppe 4)