xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Visitation til fremskyndet vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren

Notat, der beskriver visitationskriterier og procedure for visitation til fremskyndet covid-19 vaccination for personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren.

NOTATER 01 JUL 2021

Visitation til vaccination

Dette notat, der førstegang er udgivet 21. april 2021, beskriver håndteringen af vaccinationsforløb for personale, der var visiteret til vaccination med Vaxzevria®, hvoraf nogen havde modtaget 1. stik, samt hvordan relevant personale efter 21. april har kunne visiteres til fremskyndet vaccination i gruppe 4. 

Notatet er opdateret 1. juli 2021, da alle relevante aldersgrupper er inviteret i henhold til alder eller forventes at blive det senest i uge 28. Fremskyndet vaccination er således ikke længere relevant. 

Visitation til vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren (målgruppe 4)

Versioner

  • Version 6: 1 juli 2021: Opdateret da visitationen afsluttes. 
  • Version 5: 16. juni 2021: Ny tidsfrist for henvisning
  • Version 4: 19. maj 2021 (Udgivet 20. maj 2021): Ny tidsfrist og aldersafgrænsning, således at personer mellem 20-44 år kan henvises indtil d. 15. juni.
  • Version 3: 29. april 2021 (Udgivet 3. maj 2021)
  • Version 2: 26. april 2021
  • Version 1: 21. april 2021