xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Røgfri tobak er udbredt blandt unge

Seks procent af 15-24-årige bruger dagligt snus eller tyggetobak, mens seks ud af ti aldrig har prøvet det. Det viser Sundhedsstyrelsens nye undersøgelse af brugen af røgfri tobak blandt unge.

23 JAN 2020

Samlet set bruger hver tiende blandt de 15-24-årige røgfri tobak enten dagligt eller lejlighedsvist. Tallene for brugen bekræfter dermed de tendenser, som har været vist i andre undersøgelser, om at røgfri tobak er udbredt blandt unge.

”Denne undersøgelse dokumenterer, at forbruget af røgfri tobak blandt unge er højt. Vi finder forbruget blandt 15-24-årige bekymrende, fordi røgfri tobak er meget afhængighedsskabende, og fordi al tobak er skadelig, også røgfri tobak”, siger enhedschef Niels Sandø.

Røgfri tobak er særligt udbredt blandt mænd. Hver tiende unge mand bruger røgfri tobak dagligt, mens det kun er få procent blandt kvinder. De fleste (56 procent) var 15-17 år første gang, de prøvede røgfri tobak, mens 33 procent var 18-24 år. Røgfri tobak, der smager af mentol og af typen ”White”, er det mest udbredte blandt unge.

Røgfri tobak er en del af de unges hverdag. I undersøgelsen svarer otte ud af ti, at de ser røgfri tobak i deres hverdag, fx blandt venner og på sociale medier. En ud af tre svarer, at de har set reklame for røgfri tobak, fx på sociale medier og i danske butikker. Derudover viser undersøgelsen, at de unge, der bruger røgfri tobak dagligt eller lejlighedsvist, bruger det både sammen med venner, når de er alene, hjemme, på arbejde - og også når de er i skole.

”Tallene peger på, at der er behov for, at uddannelsesinstitutioner har en opmærksomhed på røgfri tobak, når røgfri skoletid indføres i år i grundskolen, og siden i ungdomsuddannelser. Desuden har forældrene selvfølgelig også et stort ansvar i forhold til at forebygge, at deres unge begynder at bruge tobak – uanset om det er cigaretter eller røgfri tobak. De skal gerne snakke med dem og tydeligt give udtryk for deres holdning til tobak. Det kan være rigtig svært at stoppe igen, når først man er blevet afhængig”, siger Niels Sandø.

Undersøgelsen viser, at halvdelen af de unge, der bruger røgfri tobak, har forsøgt at stoppe en eller flere gange uden held.

Unges brug af røgfri tobak

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik på vegne af Sundhedsstyrelsen. Undersøgelsen er en web-baseret spørgeskemaundersøgelse blandt unge i Danmark, der har haft til formål at afdække unges brug af snus og/eller tyggetobak – som samlet kaldes for ”røgfri tobak”.  Det er første gang, at Sundhedsstyrelsen har fået foretaget en undersøgelse af unges brug af røgfri tobak, og undersøgelsen kan derfor ikke sige noget om udviklingen i unges forbrug. Undersøgelsen giver derimod et her og nu billede af situationen.