xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Socialt udsatte ældre borgeres behov for tidlige og målrettede indsatser er blevet kortlagt

Der findes begrænset viden om, hvilke pleje- og omsorgsmæssige behov, socialt udsatte ældre har, og samtidig vokser denne gruppe ligesom den øvrige ældregruppe. En ny kortlægning af området beskriver de behov, som gruppen har og præsenterer samtidig nogle gode eksempler på indsatser ude i kommunerne. 96 procent af kommunerne har besvaret skemaet, og kortlægningen giver dermed et meget dækkende overblik over området.

07 JAN 2020

Resultaterne viser, at socialt udsatte ældre har andre pleje- og omsorgsmæssige behov i deres ældre år, end jævnaldrende ældre.

”Denne gruppe af borgere ældes simpelthen tidligere end andre, fordi de tit har haft et hårdt liv. Den tidlige aldring og de plejebehov, som følger, når man for eksempel lever med et alkohol- eller stofmisbrug, kræver ofte en særlig indsats fra kommunerne”, fortæller sektionsleder Line Raahauge Hvass.

Cirka halvdelen af kommunerne har svaret, at gruppen af udsatte ældre har behov for hjælp til at blive behandlet for deres misbrug. Samtidig har de – ligesom mange andre ældre – også brug for omsorg og pleje som følge af de behov, der mere generelt kan opstå i alderdommen. Men behovene vil for mange af de udsatte ældre forekomme tidligere i livet end for andre.

Rapporten peger på, at mange kommuner har en særlig tilgang i deres indsatser, så de kan imødekomme målgruppens komplekse behov. Den viser, at tværfaglighed, personalets kompetencer og opsøgende indsatser er vigtige elementer, for at kommunen kan lave en målrettet indsats. De effektive indsatser kræver desuden, at medarbejderne kan danne tillidsfulde relationer, vægter rummelighed og accept højt, og ser det hele menneske bag udsatheden. Disse kompetencer hos medarbejderne er centrale for, at de kan hjælpe og støtte, uanset hvilke behov borgeren har.

Line Raahauge Hvass håber, at kortlægningen og de gode eksempler fra praksis kan bidrage med viden og inspiration til andre, der arbejder med socialt udsatte borgere:

”Kortlægningen har givet os en bedre viden om målgruppens behov og et større oveblik over, hvordan kommunerne på forskellige måder arbejder med at imødekomme disse behov. Der er mange gode erfaringer fra de kommunale indsatser, som andre også kan få inspiration af: for eksempel udgående social- og sundhedsfaglige teams, alternative botilbud og brobyggende indsatser”, fortæller hun.

Rapporten bygger på en litteraturgennemgang af eksisterende viden på området, en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne, 24 telefoninterviews med kommunale repræsentanter med særlig viden om kommunens indsatser på området, samt indsigter fra casebesøg i 10 udvalgte kommuner.

Til inspiration til andre kommuner og relevante aktører er der også samlet 10 cases i en casesamling. 

Læs rapporten og casesamlingen