xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kortlægning af viden om grupper af udsatte ældre borgere med særlige behov

Denne kortlægning har til formål at afdække, hvilke pleje- og omsorgsmæssige behov udsatte ældre har, samt præsentere eksempler på inspirerende indsatser i 10 udvalgte kommuner.

07 JAN 2020

Flere undersøgelser har vist, at socialt udsatte ældre har en markant højere sygelighed og dødelighed end resten af den danske befolkning. Dette skyldes ofte en kombination af flere forskellige faktorer såsom dårligere mental og fysisk sundhed, manglende trivsel, ensomhed, dårlige boligforhold, hjemløshed mv.

I satspuljeaftalen for 2019-2022 blev der afsat midler til ”Det gode ældreliv”. En af de centrale tematikker under dette indsatsområde er en målrettet indsats for de svageste ældre. Et initiativ herunder er denne undersøgelse, som omfatter en kortlægning af viden om grupper af udsatte ældre med særlige pleje- og omsorgsmæssige behov.

Der er blevet udvalgt 10 kommuner, som har gode eksempler på indsatser til socialt udsatte ældre. Indsatserne i de 10 udvalgte kommuner har det til fælles, at de alle er målrettet udsatte borgere.

Casebeskrivelser af de 10 indsatser