xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ekstra indsats for at forebygge smitte på skoler og uddannelser i Storkøbenhavn

Børn og unge bliver ikke i større omfang smittet i skolerne. Imidlertid er der nu stigende smitte i Storkøbenhavn, og derfor sættes der nu her ind med ekstra smitteforebyggende tiltag, ud over de gældende anbefalinger.

01 DEC 2020

Generelt går det godt med at efterleve retningslinjerne og følge de forebyggende tiltag i skoler og på uddannelser, og vi ser heldigvis kun få store udbrud. Men samtidig er der en stigende smittespredning især i Storkøbenhavn, og derfor er det nu nødvendigt at skrue op for indsatsen på grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser samt på videregående uddannelser med henblik på at forebygge smitte.

Det sker for at sikre, at skoler og uddannelsesinstitutioner fortsat kan holdes åbne til gavn for børn og unges udvikling, læring og trivsel.

”Skolerne og uddannelsesinstitutioner gør allerede en kæmpe indsats for at følge vores anbefalinger for forebyggelse af smittespredning. Samtidig er de også rigtig gode til at forebygge større udbrud. Det er rigtig flot,” siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

”Vi sætter ekstra fokus på at forebygge smitte på skolerne i Storkøbenhavn på grund af den stigende smitte. Derfor lægger vi et ekstra smitteforebyggende lag ovenpå alt det gode arbejde med at forebygge smitte, som allerede nu foregår på skoler og institutioner i Storkøbenhavn,” tilføjer Helene Probst.

Ekstra fokus på generelle anbefalinger

De nye tiltag i Storkøbenhavn indebærer et øget fokus på anbefalingerne om at blive hjemme, hvis man har symptomer eller er nær kontakt, huske god håndhygiejne, rengøring, afstand og korrekt brug af mundbind på ungdoms- og voksenuddannelsernes fællesarealer. Der bør på alle skoler og institutioner være særligt personale, som hjælper til med at efterleve de smitteforebyggende anbefalinger.

Derudover er det stadig vigtigt at aflyse alle sociale arrangementer, der primært har et socialt formål. Faglige arrangementer bør holdes i almindelig dagstid, med fokus på de generelle anbefalinger om for eksempel afstand og hygiejne, og bør ikke omfatte overnatning.

Desuden er det vigtigt, at grundskolerne og uddannelsesinstitutionerne taler med de store elever i udskolingen og de unge på ungdomsuddannelserne om, at det er vigtigt at huske på, hvordan man forebygger smitte, og hjælper dem med gode råd til at håndtere en hverdag med corona.

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag materiale til lærere i udskolingen, som inspiration til at tale med de unge om hverdagen under coronaepidemien. I oktober udgav Sundhedsstyrelsen lignende inspirationsmateriale til anvendelse på ungdomsuddannelserne. 

Begræns antallet af kontakter

I grundskolen skal der ikke være undervisning på tværs af stamklasser, og samtidig vil der være mulighed for fjernundervisning i de ældste klasser.

På ungdoms- og voksenuddannelserne bør der ikke være undervisning og aktivitet på tværs af klasser, og musik og idræt bør aflyses.  

På grundskolerne og på ungdoms- og voksenuddannelserne bør spisning desuden foregå klassevis og ikke i fælles arealer.  

Tiltagene iværksættes i Storkøbehavn fra 7. december 2020 og foreløbigt frem til 2. januar 2021. 

Find mere information om de ekstra tiltag for Storkøbenhavn, samt om de nuværende forebyggende smittetiltag og anbefalinger gældende for hele landet i dette ark: 

Smitteforebyggelse i dagtilbud samt på skoler og uddannelses­institutioner

Find inspirationsmateriale til dialog med unge om deres liv under coronaepidemien her: 

Dialog med elever i udskolingen om deres liv under corona­epidemien