xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Folder om bevægelse for de mindste børn oversættes efter stor interesse

Sundhedsstyrelsen har oversat folderen Støt dit barn til aktiv leg og bevægelse til engelsk, farsi, arabisk og somali. Det sker efter ønske fra sundhedsplejersker og sundhedsfagligt personale i kommunerne, der har stor gavn af folderen i deres daglige arbejde.

16 JAN 2018

Sundhedsstyrelsen har oversat folderen Støt dit barn til aktiv leg og bevægelse til engelsk, farsi, arabisk og somali. Det sker efter ønske fra sundhedsplejersker og sundhedsfagligt personale i kommunerne, der har stor gavn af folderen i deres daglige arbejde.

Børn i alderen 0-4 år bevæger sig spontant, og bevægelse styrker deres motoriske udvikling. De bruger kroppen til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt til andre. Derfor er det vigtigt at give barnet mulighed for at bevæge sig så meget som muligt i dagligdagen.

”Folderen har været meget populær og har fået ros af bl.a. sundhedsplejerskerne, fordi den indeholder praktiske råd og inspiration til hvordan forældrene kan hjælpe deres barn til at bruge kroppen og være fysisk aktiv i hverdagen. Derfor har vi valgt at oversætte folderen til disse fire sprog, så sundhedspersonalet i kommunerne kan starte en dialog om fysisk aktivitet for 0 til 4 årige med nogle af de målgrupper, der ikke læser dansk”, siger projektleder og akademisk medarbejder Tue Kristensen.

Og bevægelse i de tidlige år er altså ikke en helt uvæsentlig faktor:

”Fysisk aktivitet har betydning for børn og unges sundhed. Hos små børn styrker bevægelse den motoriske udvikling og de motoriske kompetencer, så de har bedre forudsætninger for at være fysisk aktive. Derudover har det også positiv betydning for barnets selvfølelse og for barnets deltagelse i sociale sammenhænge at være fysisk aktiv. Og det er vigtigt at huske på, at fysisk aktivitet også har positiv indvirkning på børns mentale sundhed, det gælder bl.a. selvværd, selvtillid og samspil med omgivelserne”.

Det er muligt at bestille folderen på de fire sprog hos Rosendals boghandel, alternativt kan de downloades fra Fysisk aktivitet 0-4 år støt dit barn