xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Behandling for lavt stofskifte

Sundhedsstyrelsen sætter fokus på behandling for lavt stofskifte (hypothyreose), og hvordan diagnosen kan stilles. Emnet bliver behandlet i IRF’s månedsblad for læger, og kommer i forlængelse af et eftersyn af området, der skal styrke behandlingsforløbene for patienter med lavt stofskifte.

27 NOV 2018

Sundhedsstyrelsen sætter fokus på behandling for lavt stofskifte (hypothyreose), og hvordan diagnosen kan stilles. Emnet bliver behandlet i IRF’s månedsblad for læger, og kommer i forlængelse af et eftersyn af området, der skal styrke behandlingsforløbene for patienter med lavt stofskifte.

Eftersynet viste blandt andet, at der kan være behov for at præcisere, hvordan diagnosen hypothyreose kan stilles, hvem der skal behandles, med hvilke lægemidler og hvornår. Månedsbladet giver anbefalinger, som bygger på eksisterende evidens på området samt er i tråd med de internationale anbefalinger.

”Månedsbladet giver generelle anbefalinger for, hvordan patienter med lavt stofskifte bør behandles. Der er samtidigt fokus på, hvilke yderligere tiltag man kan overveje hos patienter, der oplever vedvarende symptomer, selvom deres blodprøve ikke viser tegn på sygdommen”, siger centerchef Marlene Øhrberg Krag.

Månedsbladet konkluderer blandt andet: 

  • At diagnosen ikke kan stilles udelukkende ud fra symptomer, da de kan ligne andre sygdomme. Den kan kun stilles efter to målinger af hormonet TSH, som er det hormon, der regulerer produktionen af stofskiftehormoner. 
  • At i tilfælde, hvor TSH er forhøjet, men de andre stofskiftehormoner er normale (subklinisk hypothyreose), bør sygdommen som udgangspunkt ikke behandles med medicin, da effekten af behandlingen er usikker, og der er risiko for overbehandling.
  • Hvis patienten har vedvarende symptomer, men prøverne ikke viser tegn på lavt stofskifte, bør det overvejes, om en anden tilstand eller sygdom er årsag til symptomerne. 

Månedsbladet: ”Behandling af hypothyreose”

Sundheds-og Ældreministeriet har gennemført et eftersyn af behandlingen for lavt stofskifte på baggrund af henvendelser fra patienter og patientforeninger. Eftersynet er gennemført af Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen.

Sundheds- og Ældreministeriets eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte