xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny retningslinje for behandling af angst hos børn og unge

Angst er en af de mest udbredte psykiatriske lidelser hos børn og unge, og det anslås at mellem 5 og 10 ud af hver hundrede børn og unge på et tidspunkt vil lide af angst inden de bliver voksne.

11 OKT 2016

Angst er en af de mest udbredte psykiatriske lidelser hos børn og unge, og det anslås at mellem 5 og 10 ud af hver hundrede børn og unge på et tidspunkt vil lide af angst inden de bliver voksne.

Den nye nationale retningslinje stiller blandt andet skarpt på forskellige former af psykoterapeutiske behandlingsprogrammer. En af anbefalingerne er, at kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer bør tilbydes børn og unge med angst. 

”Vi kan se, at kognitiv adfærdsterapi hjælper med at få børn og unge ud af angsten. Det er muligt, at der er andre typer af psykoterapi, der også virker, men da der ikke er lavet forskning, som undersøger andre typer af psykoterapi, anbefales det i retningslinjerne, at børn og unge med angst tilbydes kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer,” siger Marlene Øhrberg Krag, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen og formand for arbejdsgruppen bag retningslinjen.

Retningslinjerne anbefaler også, at den kognitive adfærdsterapi skal være førstevalg i behandlingen af børn og unge med angst frem for behandling med antidepressiv medicin. 

”Behandling af børn og unge med kognitiv adfærdsterapi har vist sig at have god effekt på angst, mens der er en række potentielt meget alvorlige bivirkninger forbundet med at behandle med antidepressiv medicin. Derfor anbefaler vi, at kognitiv adfærdsterapi er førstevalg til behandling af angst hos børn og unge,” siger Marlene Øhrberg Krag.

Den nationale kliniske retningslinje er faglig rådgivning og retter sig til sundhedsprofessionelle, der behandler børn eller unge med angst. Retningslinjen er ligeledes målrettet planlæggere og beslutningstagere i regioner og kommuner, ligesom patienter og andre med interesse for området også kan orientere sig i retningslinjen. 

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Links

National klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge