xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af angst hos børn og unge

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 11 OKT 2016

Denne retningslinje indeholder handlingsanvisninger for udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger inden for behandling af socialfobi, separationsangst og generaliseret angst hos børn og unge. 

Retningslinjen bygger på systematiske litteratursøgninger samt en standardiseret kvalitetsvurdering og sammenfatning af evidensen. På baggrund af den samlede evidens kommer retningslinjen med overordnede anbefalinger vedrørende psykoterapeutiske behandlingsmetoder, behandling med antidepressiva og omfanget af forældreinddragelse. 

Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet. Det er forventningen, at denne retningslinje vil føre til et mere ensartet og evidensbaseret behandlingstilbud inden for angst hos børn og unge.

Retningslinjen giver ikke en udtømmende beskrivelse af evidensbaseret behandling af angst, men giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter i patientforløbet. Retningslinjen kan derfor ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger og forløbsbeskrivelser mm. på området.

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere

 

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer review

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

'Evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AGREE

Metaanalyser og risk of bias

PICO 1 (pdf)

PICO 3, 4 (pdf)

PICO 3 (pdf)

PICO 4 (pdf)

PICO 5 (pdf)

PICO 6 (pdf)

PICO 7 (pdf)

Sådan kommer du i gang med Magic

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2019)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts