xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Brug af mundbind

Mundbind kan være et supplement til forebyggelse af smitte, når det bruges korrekt og sammen med øvrige smitteforebyggende anbefalinger.

Om mundbind

1. Hvornår anbefales mundbind?

Der er ikke generelle krav om brug af mundbind i Danmark.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der bruges mundbind i følgende situationer:

 • Hvis du er testet positiv for covid-19 eller har betydelige symptomer, og undtagelsesvis er nødt til at bevæge dig udenfor dit hjem, fx. ved behov for behandling
 • Når du skal testes for ny coronavirus
 • I venteværelset ved almen praksis, vagtlægen og øre/næse/hals speciallægepraksis, hvis du har luftvejssymptomer som forkølelse, hoste mv.
 • Du kan overveje at bruge mundbind eller ansigtsvisir, hvis det gør dig mere tryg

2. Hvordan bruger du mundbind korrekt?

Mundbind skal anvendes korrekt. Bruger du det forkert, risikerer du at sprede virus og bakterier til dig selv og andre.

Sådan bruger du mundbind korrekt:

 • Vask hænder eller brug håndsprit før brug.
 • Find forsiden. Ved engangsmundbind er det som regel den farvede side.
 • Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne. Sørg for, at mundbindet slutter tæt til dit ansigt (næse, kinder og hage).
 • Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt.
 • Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud i en skraldespand. Du kan også lægge det i en pose, indtil du er i nærheden af en skraldespand, eller hvis du skal genanvende det efter helt kortvarig brug. 
 • Vask hænder eller brug håndsprit efter brug. 

3. Hvem behøver ikke at bruge mundbind?

Mundbind bør kun bruges af personer, der forstår at bære det korrekt og selv kan tage det af og på. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mundbind omfatter generelt ikke børn under 12 år.

Hvis der lokalt stilles krav om brug af mundbind, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at mundbind eller visir kan fjernes eller undlades, hvis der er en god grund til det, fx: 
 • Ved kortvarig indtagelse af mad og drikke.
 • Under samtale med personer, der skal mundaflæse. 
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser fx ved KOL eller angst 
 • Hvis politiet skal foretage identifikation. 
 • Hvis børn/unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.  
 • Hvis mundbindet giver betydelig ubehag fx vejrtrækningsgener, forværrer allergi, giver eksem eller forværrer anden hudsygdom.
 • Fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner. Dette kan være personer med fx nedsat syns- eller høreevne, udviklingshæmning, lammelser, hjerneskade, demens eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, fx fordi mundbindet ikke slutter tæt, ikke kan anvendes efter hensigten eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner såsom mundbetjent kørestol mv. 

Læs mere på coronasmitte.dk

Husk, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind, og at årsagen ikke altid er synlig.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der ikke stilles krav om dokumentation, som fx en lægeerklæring, for at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og at personer der af ovenfor nævnte grunde ikke anvender mundbind eller visir, ikke bortvises eller bliver nægtet adgang. Tvivlen bør altid komme den enkelte til gode.

Sundhedsstyrelsen har lavet et badge til de borgere, der gerne vil signalere, at de er fritaget for at bære mundbind/visir. Læs mere om badges

Opdateret 16 MAJ 2022