xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Livskvalitet | Selvbestemmelse | Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Tablets understøtter beboernes individuelle ønsker og behov i Brønshøj

Louise Mariehjemmet i Brønshøj, Københavns Kommune, benytter tablets i beboernes boliger for at sikre, at alle medarbejdere har information om individuelle aftaler med beboeren. For beboerne betyder det en øget livskvalitet og en oplevelse af sammenhæng, da alle medarbejdere ved, hvilke opgaver der skal udføres med udgangspunkt i beboernes individuelle ønsker og behov.

Opdateret 20 MAJ 2021

Hvordan sikrer man, at en beboer oplever sammenhæng i den daglige pleje samtidig med, at der bliver taget højde for individuelle ønsker?

Louise Mariehjemmet i Brønshøj bruger tablets til at styrke beboernes livskvalitet. De skaber bedre sammenhæng i plejen på baggrund af beboerens individuelle behov og ønsker i det daglige arbejde. 

 

Når en ny beboer flytter ind på Louise Mariehjemmet, tager beboerens kontaktperson og en sygeplejerske en indflytningssamtale på en times tid med beboeren. De taler om beboerens ønsker til den daglige hjælp for at fremme livskvalitet og trivsel. De fastlægger eksempelvis, hvad der er vigtigt for beboeren for at føle sig hjemme, og de taler om, hvilke opgaver beboeren har behov for hjælp til. På tabletten skriver kontaktpersonen beboerens individuelle plan ind i “Min plan” sammen med beboerens ønsker til dagligdagen og livskvalitet. Planen bliver vist på den digitale skærm, der hænger i beboerens bolig.

Når medarbejderne kommer ind til beboeren om morgenen, logger de ind på skærmen med en personlig nøglebrik, hvorefter al relevant information om beboeren toner frem på skærmen, da omsorgsjournalen er integreret i tabletterne i beboernes bolig. På skærmen fremgår også de aftalte opgaver, der skal udføres hos beboeren. Opgaverne er tilpasset, så medarbejderen kun får vist opgaver, der passer til den enkelte medarbejders kompetencer, eksempelvis som social- og sundhedshjælper eller sygeplejerske. Når opgaverne er udført, kan medarbejderen i fællesskab med beboeren vinge af på tabletten, at opgaven er afsluttet. For beboeren giver det en tryghed i at kunne følge med i medarbejdernes processer og sikre, at opgaverne bliver løst efter deres personlige præferencer, uanset hvilken medarbejder der kommer og hjælper.

Tablets gør, at alle medarbejdere ved besked om opgaverne, som skal løses hos beboerne. Og det sikrer, at opgaverne bliver løst eller flyttet til andre vagter i tilfælde af akutte situationer. Dermed bliver den daglige pleje og omsorg omkring beboeren kontinuerlig og sammenhængende.

”Teknologien hjælper os med at gøre de ting, vi aftaler i samarbejde med beboeren. Det står ikke alene. Det handler om, hvilken tilgang man har til beboeren, og der hjælper tablets os til at holde fokus på beboeren. Teknologien støtter op om at sikre beboernes livskvalitet.”

- Sussie Lysholm, forstander, Louise Mariehjemmet, Københavns Kommune
 

Ud over at medarbejderne kan se de daglige opgaver på de digitale skærme, kan de også se beboerens individuelle ønsker og daglige behov. Det kan fx være, at beboeren gerne vil sidde i sin lænestol og spise frokost, eller at det er vigtigt for beboeren at få sin avis på sengebordet om morgenen. Disse ønsker er noteret på tableten, så alle kan se dem og sikre, at beboeren får sine daglige ønsker opfyldt.

Kontaktpersonen og de øvrige medarbejderne, der kommer hos beboeren, taler løbende med beboeren i dagligdagen om, hvordan beboeren har det, og hvad der giver dem livskvalitet. På den måde følger de løbende op på beboerens behov og kan opdatere de daglige opgaver samt beboernes individuelle ”Min plan”. Beboerens pleje tager derfor udgangspunkt i, hvordan beboeren har det, og alle, der kommer hos beboeren, får information, hvis der er sket en ændring.

”Beboeren er inddraget, og det er smart, for så skal man ikke dokumentere bagefter. Så vi sparer tid, og det mindsker stress hos personalet, for man skal ikke gå at huske alt muligt bagefter. Det giver tryghed hos både beboer og personale.”

- Sussie Lysholm, forstander, Louise Mariehjemmet, Københavns Kommune.

Hjælpere kigger sammen på en tablet-skærm

Beboerne føler sig inddraget og oplever ro og tryghed i dagligdagen

Beboerne giver de udtryk for, at de føler sig inddraget i deres egen dagligdag, og at de kan bestemme over deres eget liv, Det giver en ro og livskvalitet hos beboerne, at de ikke skal fortælle hver enkelt medarbejder, hvordan de gerne vil have deres kaffe lavet.

Medarbejderne oplever samme tryghed og ro, beskriver forstanderen. Medarbejderne har fået et større overblik. De skal ikke gå og huske individuelle aftaler, der er lavet med enkelte beboere. Aftalerne fremgår nemlig af tablets

 

Sådan gør du

nummer et

Sørg for, at alt personalet er oplært i brugen af tablets

Da Louise Mariehjemmet fik installeret tablets i alle beboernes boliger, var leverandøren til stede i 24 timer, så alle vagtlag fik undervisning i det nye system. Desuden blev der afholdt to til fire undervisningsdage, hvor alt personale fik mere undervisning i at bruge tablets af systemudbyderen. Hvert team består af 6-7 medarbejdere, heraf både sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. En person i hvert team blev oplært til superbruger og fik yderligere et to-dags kursus hos leverandøren. Nye medarbejdere bliver oplært i tablets af teamets superbrugerne.

Indholdet på skærmene bliver løbende udviklet, så de passer til det daglige arbejde på Louise Mariehjemmet. Blandt andet fandt de ud af, at de kunne tilføje en elektronisk kontaktbog, så pårørende kan sende billeder til beboeren, når de fx er på ferie. Når der sker opdateringer og implementeret nye ting i systemet, bliver alle medarbejdere introduceret til det af superbrugerne.

nummer to

Afklar beboernes behov og ønsker

Når en beboer flytter ind på Louise Mariehjemmet, har de inden for den første uge en indflytningssamtale med deres kontaktperson og en sygeplejerske. Kontaktpersonen er enten en social- og sundhedsassistent eller -hjælper. Det er sygeplejerskens ansvar, at der bliver afholdt en indflytningssamtale. Her taler sygeplejersken og kontaktpersonen med beboeren om, hvad beboeren har brug for hjælp til i hverdagen. De snakker også om, hvad der giver beboeren livskvalitet i hverdagen, samt hvilke ønsker og drømme de har.

Efter indflytningssamtalen er det kontaktpersonens ansvar at skrive beboerens opgaver i døgnplanen. Derudover skriver kontaktpersonen beboerens ønsker, drømme og behov i beboerens individuelle plan, ”Min Plan”. Både døgnplanen og ”Min Plan” er integreret i Louise Mariehjemmets omsorgssystem og på de tablets, der er i beboernes bolig, hvorfor fx borgerens medicin kort, døgnplan, handleplaner og målinger vil være tilgængelig direkte hos beboerne.

Se Spørgsmål til indflytningssamtalen

nummer tre

Brug de digitale skærme i det daglige arbejde

Når medarbejderne kommer hos beboeren, har de en personlig nøglebrik, som de låser tabletten op med. Medarbejderne vinger de daglige opgaver af på den digitale skærm, og derved er det tydeligt, hvem der har udført den enkelte opgave. Beboerens langsigtede ønsker bliver ikke vinget af. Det er beboerens kontaktperson, der har ansvar for, at disse opgaver bliver opfyldt. Det kan fx være, at beboeren gerne vil ud at køre i hestevogn eller har et ønske om at komme ud til havet. 
 

Gode råd fra Louise Mariehjemmet

gode råd

Det er Louise Mariehjemmet blevet klogere på

  • Systemet bør løbende blive udviklet i samarbejde med personalet
    På Louise Mariehjemmet er de undervejs blevet klogere på, hvad der fungerer. I opstarten blev der fx skrevet rigtig mange opgaver ind, hvilket medførte, at skærmene blev uoverskuelige. Derfor havde ledelsen i fællesskab med medarbejderne dialog om, hvilke opgaver der skulle prioriteres at skrive ind. Det blev til en snak om, hvilke opgaver der er vigtige at få dokumenteret for de forskellige beboere. Fx beboerens ønsker til dagligdagen, hvor beboere med demens, der har brug for særlig struktur for at trives, skal have flere konkrete opgaver skrevet på.
  • Beboere bør blive inddraget på forskellige niveauer
    I brugen af tablets, bør medarbejderne overveje hvordan den enkelte beboer kan inddrages, med udgangspunkt i den enkelte beboers interesse og livssituation. 
  • Alle medarbejdere bør på sigt blive superbrugere
    Det skal være muligt for alle medarbejdere at varetage alle opgaver i forbindelse med tablets. Så føler alle ejerskab og får kendskab til systemet. Opgaver og overskrifter bør have samme faglige sprog. Det hjælper personalet til at have samme faglige forståelse, uanset hvor de dokumenterer eller læser. Samtidig giver det sammenhæng for medarbejderne, fordi overskrifterne på tabletterne er koblet til plejecentrets omsorgssystem.