xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger om polyfarmaci ved multisygdom

Polyfarmaci er ofte en direkte konsekvens af, at en person har mange sygdomme (multisygdom). Polyfarmaci er ikke et entydigt defineret begreb. I den bredeste forstand beskriver polyfarmaci blot brug af flere lægemidler samtidig. De senere år er begrebet polyfarmaci ofte blevet defineret som samtidig anvendelse af flere lægemidler. Ofte bliver polyfarmaci konkret sat til 5 eller flere lægemidler.

Polyfarmaci opfattes traditionelt som overforbrug af medicin, men de senere år er man blevet mere opmærksom på at tale om hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig polyfarmaci, da der er mange tilfælde, hvor polyfarmaci kan være både nødvendigt og gavnligt.

De 13 anbefalinger beskriver konkrete tiltag, der skal ruste sundhedsprofessionelle, beslutningstagere og myndigheder til at forebygge og håndtere uhensigtsmæssig brug af lægemidler hos personer med multisygdom. Anbefalingerne beskriver både, hvordan man kan forebygge uhensigtsmæssig brug af mange lægemidler, hvem der er i særlig risiko for at få mange lægemidler, og hvordan sundhedspersonale kan finde de patienter, der har behov for en særlig indsats.

Anbefalingerne er skrevet i et samarbejde med en bred og engageret arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra otte forskellige faglige selskaber, Danske Patienter, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Polyfarmaci ved multisygdom – Viden, fokusområder og anbefalinger til videre arbejde (54 sider)

Kort version af Polyfarmaci ved multisygdom (4 sider)

Evidensgennemgang for anbefalinger om polyfarmaci ved multisygdom (72 sider)

Høringsnotat og de samlede høringssvar til begge rapporter findes på høringsportalen

Opdateret 12 MAJ 2022