xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Statusrapport: sygdomsbyrde og vaccination

- COVID-19, influenza, pneumokoksygdom og RS-virus

TAL OG ANALYSER 08 OKT 2021

Sundhedsstyrelsen vil med denne rapport give en løbende status over sygdomsbyrden og vaccinationstilslutningen.

Sundhedsstyrelsen vil bruge rapporten til at rådgive regioner og sygehuse vedrørende sygehuskapacitet og til at iværksætte relevante initiativer.

Statusrapport (COVID-19, influenza, pneumokoksygdom og RS-virus): data per 5. oktober 2021, udgivet 8. oktober 2021

Indhold

  • Samlet status
  • English abstract
  • Sygdomsbyrden på sygehuse
  • Tilslutning til vaccination
  • Gennembrudssygdom
  • Databeskrivelse 

 

Resume | Abstract

Resume

Samlet status 

Belastningen af sundhedsvæsenet i relation til COVID-19 er stabil med mellem 80-100 indlagte de seneste 14 dage. Blandt de indlagte patienter ses en stor overrepræsentation af personer, som ikke er vaccineret mod COVID-19, da cirka halvdelen af patienterne ikke er vaccineret. Det er Sundhedsstyrelsens forventning, at der i den kommende uge vil være en stabil udvikling i antallet af indlagte patienter. Belastningen i relation til COVID-19 er dermed på et niveau, som kan håndteres inden for den normale kapacitet.

Samlet set ses for øjeblikket et meget højt antal indlæggelser af akutte patienter i sygehusvæsenet af andre årsager end COVID-19. Det indebærer, at der for øjeblikket er en lavere aktivitet for planlagte behandlinger.

Der har i den seneste måned været et stigende pres på landets børneafdelinger og almen praksis grundet stort udbrud af RS-virus (Respiratorisk Syncytial Virus). RS-virus er den hyppigste årsag til indlæggelseskrævende luftvejsinfektion hos små børn og ses typisk først i november og dermed senere på året, end det er tilfældet. Belastningen af børneafdelingerne på grund af RS-virus er markant højere end tidligere år og falder uden for sæson. Der er indikationer i data fra de seneste dage, at de seneste ugers kraftige stigning i antal nyindlagte er ved at stabilisere sig og muligvis har en let faldende tendens i visse regioner. Der er dog stadig tale om en meget høj belastning af børneafdelingerne, som Sundhedsstyrelsen følger tæt og er i løbende dialog med regionerne om.

Der ses for øjeblikket ingen større belastning på sygehusvæsnet grundet influenza og pneumokoksygdom.

Der er igangsat revaccination mod COVID-19 af fire separate målgrupper. 93 pct. af landets plejehjemsbeboere er nu revaccineret. Der er i denne uge konstateret det laveste antal nye smittede plejehjemsbeboere i siden uge 27, og der ses indikationer af fald i antallet af indlagte personer over 80 år. Dette kan være en tidlig indikation af effekten af igangsættelsen af revaccination for de to første revaccinationsmålgrupper (plejehjemsbeboere og personer med svært nedsat immunforsvar) har en begyndende effekt.

Sundhedsstyrelsen fortsætter med at gennemføre tiltag for at øge tilslutningen til det primære vaccinationsprogram for COVID-19, hvor 87 pct. af personer på 12 år eller ældre har påbegyndt et vaccinationsforløb, og 85 pct. har færdiggjort vaccination .

1. oktober startede influenzavaccination af personer over 65 år, personer i øget risiko og andre udvalgte grupper. Disse grupper kan blive gratis vaccineret mod influenza, og som noget nyt tilbydes vaccination også til børn i alderen 2-6 år. Vaccinationsgraden blandt personer over 65 år er på nuværende tidspunkt 32 pct. og 2 pct. under 65 år. Der er per 5.oktober vaccineret 548.824 personer. Leveringen af doser til børn i alderen 2-6 år, som gives som næsespray påbegyndte i uge 40. Sundhedsstyrelsen forventer, at tilslutningen til influenzaprogrammet i år vil blive høj, hvilket både vil sikre lavere sygelighed i befolkningen og mindske behovet for indlæggelser.

Sundhedsstyrelsen vil med statusrapporten give en løbende status over sygdomsbyrden og vaccinationstilslutningen for COVID-19, influenza, pneumokoksygdom og andre relevante smitsomme sygdomme som fx RS-virus gennem efterår og vinter. Der forventes en øget forekomst at smitsomme sygdomme i vinterhalvåret på grund af mindre immunitet i befolkningen. COVID-19, influenza og pneumokoksygdom kan forebygges med vaccination, hvorfor det er relevant at følge tilslutningen meget nøje. Sundhedsstyrelsen vil bruge rapporten til at rådgive regioner og sygehuse vedrørende sygehuskapacitet og til at iværksætte relevante initiativer.

Abstract in English

This report aims to review the status of the disease burden and vaccination coverage of COVID-19, influenza, pneumococcal disease, and now also RS-virus in Denmark. Overall, the past few weeks have seen a stabilization in the number of patients hospitalized with COVID-19. There is an overrepresentation of unvaccinated individuals among the hospitalized patients; approx. half of the patients are unvaccinated. The current number of hospitalizations are at a manageable level within regular hospital capacity.

During the last couple of months, RS-virus (Respiratory syncytial virus) has resulted in an increasing number of hospitalizations, especially among very young children. An outbreak of RS-virus has resulted in a large number of hospitalizations over the last few months. The burden of disease in hospitals caused by RS-virus is currently greater than the COVID-19 burden, both measured in the number of new as well as the total number of admissions. The burden of pneumococcal disease and influenza is still very low.

Early revaccination against COVID-19 of severely immunosuppressed individuals and residents in nursing homes continues, while those aged 85 years or above, as well as those who have received the Janssen-vaccine are now also recommended revaccination. 93 pct. of the residents in nursing homes have been revaccinated, while 61 pct. of the currently identified immunosuppressed individuals have been revaccinated. Vaccination against influenza began October 1st, and 32 pct. of people aged 65 or older have already been vaccinated.

Vaccination against pneumococcal disease continues throughout this winter.