xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forskellige værktøjer - samme tilgang

Evaluering af fem kommuners erfaringer med at afprøve og implementere Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale.

EVALUERINGER 25 OKT 2021

Evaluering af fem kommuners erfaringer med at afprøve og implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale med særligt blik for, hvordan anbefalingerne udmøntes og med hvilke resultater.

Evalueringens datagrundlag består af en kombination af fokusgruppeinterview, individuelle interview, observation, løbende selvmonitorering samt dokumentgennemgang indsamlet fra ultimo 2019 til primo 2021.

Udarbejdet af CPI – Center for Patientinddragelse, Region Hovedstaden på vegne af Sundhedsstyrelsen

Forskellige værktøjer - samme tilgang

Se desuden

Anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale

Om Den afklarende samtale

Sundhedsstyrelsen anbefalede i 2016, at: ”alle borgere, der af sygehus eller praktiserende læge vurderes at kunne have gavn af et forebyggelsestilbud, henvises til en afklarende samtale med en kommunal sundhedsprofessionel. […]

 

Formålet med den afklarende samtale er at opnå en fælles forståelse af forventninger til tilbud, herunder de overordnede målsætninger med deltagelse i tilbuddene, og gennem dialog at støtte borgerne i en relevant og behovsorienteret prioritering af tilbud.”

 

Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom