xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

MTV, indstillinger og erfaringer vedrørende influenzavaccination

Den medicinske teknologivurdering (MTV) fra august 2021 har dannet grundlag for Sundhedsstyrelsens faglige vurdering af at udvide tilbuddet om vaccination til nye målgrupper, og om valget af vaccinetype bør differentieres for de forskellige målgrupper.

Sundhedsstyrelsen udgav i 2021 en medicinsk teknologivurdering (MTV) med en faglig vurdering af, om det kunne anbefales at udvide tilbuddet om gratis influenza-vaccination til nye målgrupper, og om valget af vaccinetype burde differentieres for de forskellige målgrupper.

Se alt materiale vedr. MTV’en:

Medicinsk teknologivurdering (MTV) af influenzavaccination

Medicinsk teknologivurdering (MTV) af influenzavaccination (bilag)

Sundhedsstyrelsens indstilling vedr. influenzavaccination sæson 2021-2022

Baggrundsnotat vedr. influenzavaccination af børn

I Danmark tilbydes årlig gratis influenzavaccination med en 4-valent influenzavaccine til alle personer, der er fyldt 65 år, personer med svær overvægt (BMI > 35), gravide i 2. eller 3. trimester, personer med visse kroniske og alvorlige sygdomme, førtidspensionister, og husstandskontakter til personer med et svært nedsat immunforsvar.

På grund af covid-19 epidemien blev tilbuddet om gratis influenzavaccination i sæson 2021/22 midlertidigt udvidet til også at omfatte sundheds- og plejepersonale og børn på 2-6 år. Desuden blev  personer på 85 år og ældre og borgere på plejehjem tilbudt vaccination med en såkaldt 3-valent højdosis influenzavaccine, der giver en bedre beskyttelse hos de ældste borgere, der traditionelt reagerer dårligere end yngre personer på vaccination.

Den midlertidige udvidelse af vaccinationsprogrammet i sæson 2021/22 skete blandt andet på baggrund af evidensvurderingen fra MTV'en.

Høring

MTV’en var i høring forud for udgivelse, og Sundhedsstyrelsen modtog fem høringssvar.

Derudover har MTV’en været i peer review hos hhv. Christian Wejse, afdelingslæge, ph.d., lektor (infektionsmedicinsk afdeling, Århus Universitets Hospital og Center for Global Health, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet) samt Trine Kjær, professor (Danish Centre for Health Economics, Syddansk Universitet). Se alle materialer i forbindelse med høringen:

Høringssvar samlet

Peer review af MTV om influenzavaccination

Peer review af det økonomiske kapitel

Høringsnotat på baggrund af høring

Svar på hørringssvar til økonomi-kapitlet

Svar på review af økonomi-kapitlet

Medicinsk teknologivurdering (MTV) af influenzavaccination af ældre (2000)

Retningslinje

Retningslinje for vaccination mod covid-19 og influenza (november 2023)

2022/2023

Sundhedsstyrelsens indstilling vedr. målgrupper for influenzavaccination 2022/2023 (januar 2022)

Erfarings­opsamling: Læringer fra udrulning af sæson­vaccinations­programmer 2022-23 (marts 2023)

2023/2024

Forberedelse af influenzavaccinationsprogrammet 2023/2024 (december 2022)

Sundhedsstyrelsens foreløbige indstilling til målgrupper og vaccinetyper til brug for indkøb til influenzavaccinationsprogrammet 2023/24 (december 2022)

Statusnotat. Vaccination mod influenza af børn, 2-6 år (februar 2023)

Sundhedsfaglig vurdering vedr. indkøb af influenzavacciner for sæson 2023/24 (februar 2023)

Planlægningsgrundlag for vaccinationsprogram mod covid-19 sæson 2023/24 (juni 2023)

Erfaringsopsamling: Læringer fra udrulning af sæsonvaccinationsprogrammer 2023/2024 (marts 2024)

2024/2025

Sundhedsstyrelsens foreløbige indstilling til målgrupper og vaccinetyper til brug for indkøb til influenzavaccinationsprogrammet 2024/25 (marts 2024)

Opdateret 03 MAJ 2024