xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forberedelse af influenzavaccinationsprogrammet 2023/24

Dokumenter vedørende influenzavaccinationsprogrammet sæson 2023/24

NOTATER 09 JUN 2023

Sundhedsstyrelsens foreløbige indstilling til målgrupper og vaccinetyper til brug for indkøb til influenzavaccinationsprogrammet 2023/24

16. december 2022

15 sider

Sundhedsstyrelsen har efter anmodning fra Sundhedsministeriet per 30. september 2022 udarbejdet en vurdering af målgrupper og vaccinetyper til brug for indkøb af influenzavacciner til sæson 2023/24.

Indhold

 • Baggrund
 • Kriterier for indførsel af nye vacciner i nationale vaccinationsprogrammer
 • Sundhedsstyrelsens indstilling til influenzavaccinationsprogrammet i sæson 2023/24
 • Vaccination af personer på 65 år eller ældre
 • Vaccination af personer under 65 år med kronisk sygdom, personer med svær overvægt (BMI >40) samt gravide
 • Vaccination af børn i alderen 2-6 år 
 • Vaccination af sundheds- og plejepersonale 
 • Øvrige målgrupper 
 • Forventet tilslutning til influenzavaccinationsprogrammet 2023/24
 • Sammenfatning

Sundhedsstyrelsens foreløbige indstilling til målgrupper og vaccinetyper til brug for indkøb til influenzavaccinationsprogrammet 2023/24

 

Statusnotat: vaccination mod influenza af børn, 2-6 år

2. februar 2023

16 sider plus bilag

I dette notat gøres der status over Sundhedsstyrelsens anbefaling om influenzavaccination af børn i alderen 2-6 år i sæson 2021/22 og 2022/23.

Indhold

 • Sundhedsstyrelsens samnlede vurdering
 • Opdateret viden om sygdomsbyrde, effekt og sikkerhed ved vaccination samt sundhedsøkonomi
 • Erfaringer med de første to år med tilbud om influenzavaccination til børn i alderen 2-6 år

Statusnotat. Vaccination mod influenza af børn, 2-6 år 

 

Sundhedsfaglig vurdering vedr. indkøb af influenzavacciner for sæson 2023/24

24. februar 2023

2 sider

Notatet beskriver Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige vurdering af Indenrigs- og Sundhedsministeriets indkøbsmodel i forhold til influenzavacciner.

Sundhedsfaglig vurdering vedr. indkøb af influenzavacciner for sæson 2023/24 

 

Planlægningsgrundlag for vaccinationsprogram mod covid-19 sæson 2023-2024

8. juni 2023

11 sider plus bilag

Notatet udgør planlægningsgrundlaget for booster-vaccinationsprogrammet mod covid-19 til efterår/vinter 2023/24. Formålet med planlægningsgrundlaget er at vurdere anbefalinger for målgrupper, der skal tilbydes vaccination til efteråret, tidspunkt for opstart af vaccinationsprogrammet samt hvilke vacciner, der skal anvendes til brug for den statslig-regionale planlægning af vaccinationsindsatsen

Indhold

 • Sammenfatning
 • Baggrund
 • Status på epidemien og vaccinationsprogrammet efterår/vinter 2022/23 
 • Formodet epidemiudvikling i efterår/vinter 2023/24 
 • Vaccineteknologi
 • Effekten af booster-vaccination og varigheden af immunitet 
 • Effekten af vaccination på senfølger efter covid-19
 • Overvejelser om målgrupper for vaccination mod covid-19 og influenza 
 • Forventet accept i befolkningen 
 • Internationale anbefalinger for covid-19 vaccination 
 • Vurdering af covid-19 vaccination til efterårs-/vintersæsonen 2023/24 

Planlægningsgrundlag for vaccinationsprogram mod covid-19 sæson 2023-2024

 

Se desuden

Medicinsk teknologivurdering (MTV) af influenzavaccination