xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Medicinsk teknologivurdering (MTV) af Influenzavaccination

Sundhedsstyrelsen har undersøgt om der er fagligt grundlag for at inkludere to nye målgrupper i det årlige vaccinationsprogram og for at tilbyde forskellige vacciner til forskellige målgrupper.

EVALUERINGER 31 AUG 2021

Denne medicinske teknologivurdering (MTV) skal danne grundlag for Sundhedsstyrelsens faglige vurdering af, om det kan anbefales at udvide tilbuddet om gratis influenzavaccination til nye målgrupper, og om valget af vaccinetype bør differentieres for de forskellige målgrupper. 

184 sider

Indhold

 • Indholdsfortegnelse
 • Sammenfatning
 • Summary
 • Ordliste og forkortelser
 • 1. Introduktion
 • 2. Influenzarelateret sygdomsbyrde i Danmark
 • 3. Teknologi: Vaccination mod influenza
 • 4. Effekt og sikkerhed – influenzavaccination af målgrupperne
 • 5. Økonomi
 • 6. Målgruppeanalyse
 • 7. Etik
 • 8. Organisation
 • 9. Projektorganisation
 • Referenceliste

 

Medicinsk teknologivurdering (MTV) af influenzavaccination

Medicinsk teknologivurdering (MTV) af influenzavaccination (bilag)

Sundhedsstyrelsens indstilling vedr. influenzavaccination sæson 2021-2022

Baggrundsnotat vedr. influenzavaccination af børn

Se desuden

MTV og indstillinger vedrørende influenzavaccination