xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Håndhygiejne

Håndhygiejne er en effektiv og veldokumenteret metode til at forebygge smitte via hænder og genstande.

Hænder, der ikke er rene, kan overføre bakterier og virus til andre mennesker, for eksempel via håndtryk eller via kontaktpunkter så som håndtag, mobiltelefoner, nøgler, bordkanter mv. Ved håndvask med vand og sæbe løsnes og fjernes snavs og mikroorganismer fra huden, og hænderne bliver rene, når håndvasken udføres korrekt, dvs. i en samlet tid på ca. 1 minut.

God håndhygiejne kan også opnås ved at bruge hånddesinfektion, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg, efter bleskift og før og efter håndtering af madvarer. Vær dog opmærksom på, at der gælder særlige regler for håndhygiejne i visse sektorer.

Læs mere om god håndhygiejne

Til sundhedssektoren:

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer - Håndhygiejne (SSI)

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (SSI)

Til skoler og daginstitutioner:

Smitsomme sygdomme hos børn og unge: Vejledning om forebyggelse

Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud

Ved håndtering af fødevarer:

Personlig hygiejne i fødevarevirksomheder (FVST)

Opdateret 24 AUG 2023