xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pårørendesamarbejde

Samarbejdet med pårørende til svækkede ældre har stor betydning for den enkelte ældres trivsel og livskvalitet, men også for den pårørende og personalets trivsel. Pårørende er derudover en vigtig samarbejdspartner, når det gælder viden om og den daglige omsorg for den enkelte ældre.

Pårørende er en vigtig samarbejdspartner

Pårørende er en vigtig samarbejdspartner, når det gælder viden om og den daglige omsorg for den enkelte ældre.

Det er vigtigt fra starten at sikre et godt samarbejde med pårørende og dermed sikre, at borgeren får pleje og omsorg med udgangspunkt i den enkeltes behov og livssituation.

Pårørende til svækkede ældre har ofte mange bekymringer og særligt, hvis den svækkede ældre stadig er hjemmeboende, løfter pårørende ofte selv store opgaver i hverdagen. Dertil kan det at være tæt pårørende til et svækket ældre menneske slide på helbredet og påvirke ens livskvalitet.

Som alle andre mennesker er pårørende også forskellige, men sorg, krise, lange sygdomsforløb eller tidligere møder med 'systemet' er ofte med til at forme pårørendes syn på plejepersonalet og kan påvirke overskuddet til at skabe et godt samarbejde med plejen om den svækkede ældre.

Derfor er det vigtigt, at plejepersonalet er klædt fagligt på til at skabe en gode relation. Hvis pårørende er trygge, velinformerede og ved, at deres nærtstående bliver passet på, opstår der færre konflikter. Samtidig kan de pårørende være en hjælp i forhold til at lære borgeren at kende, så man kan yde den gode pleje fra begyndelsen. Det giver mere tid til det væsentlige og det giver bedre trivsel hos både medarbejder, pårørende og den ældre.

En god investering

Det er derfor en god investering at understøtte samarbejdet med pårørende. En systematisk inddragelse af pårørende og deres viden både i det nære møde og på det mere organisatoriske niveau hænger tæt sammen med at yde værdig ældrepleje.

Sundhedsstyrelsen har derfor i disse år særskilt fokus på det gode pårørendesamarbejde fx med:

  • Kompetenceudvikling af plejepersonalet, der kan styrke det gode samarbejde.
  • Erfaringer fra kommuner og selvejende institutioner med tilbud til eller fokus på pårørende til svækkede ældre
  • Viden, der kan styrke den nære relation og de organisatoriske muligheder for at skabe systematik omkring indsatsen.

 

Mere om pårørende

Her kan du læse mere om vores arbejde omkring pårørende og finde de mange materialer, der allerede er lavet og som kan bruges i arbejdet med at skabe et godt samarbejde med pårørende i ældreplejen.

Videnscenter for værdig ældrepleje - Pårørende
Opdateret 13 NOV 2023