xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Undersøgelse af samarbejdet mellem pårørende og hjemmeplejen

Afklaring af forventningerne til samarbejdet og brug af de pårørendes viden i plejen er to vigtige faktorer til et godt samarbejde.

VIDEN OG INSPIRATION, ANALYSER 09 JAN 2023

Et godt samarbejde mellem de pårørende og medarbejderne i ældreplejen har stor betydning for trivslen hos ældre, der modtager pleje. Det gavner samtidig både de pårørendes og personalets trivsel og livskvalitet. Alligevel har der været begrænset viden om, hvordan hjemmeplejen helt konkret kan skabe det gode samarbejde med de pårørende. 

Marselisborg Consulting har gennemført en undersøgelse for Sundhedsstyrelsen om samarbejdet mellem pårørende og hjemmeplejen gennem en spørgeskemaundersøgelse til private og kommunale leverandører af hjemmepleje samt 60 interviews til medarbejdere og ældre.

Undersøgelsen viser, at det ikke er alle steder i hjemmeplejen, man har opbygget en systematik for at inddrage og samarbejde med pårørende. Derfor er det et nærliggende emne at tage fat i, når man som leverandør af hjemmeplejen arbejder for at styrke kvaliteten af hjælpen for borgeren.

Undersøgelsen viser også, at et godt samarbejde kan styrkes, ved at hjemmeplejen og pårørende fra starten og herefter løbende taler om deres forventninger til samarbejdet. Omvendt viser undersøgelsen også, at uadresserede eller urealistiske forventninger kan give utilfredshed for både pårørende og medarbejdere.

Kommuner og civilsamfundsorganisationer har forskellige tilbud til pårørende (rådgivning og vejledning, samtalegrupper mv). Undersøgelsen viser, at hjemmeplejen, eventuelt i samarbejde med andre aktører, kan spille en central rolle i at gøre opmærksom på de muligheder, der eksisterer lokalt.

Hent undersøgelsen