xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ofte forekommende sygdomme og tilstande hos ældre

Her er der en kort beskrivelse af redskab og materiale til understøttelse af samtalen om ofte forekommende sygdomme og tilstande hos ældre under det forebyggende hjemmebesøg.

Sansetab

Dette redskab er en spørgeguide udviklet af Socialstyrelsen til at opspore sansetab hos ældre.
 
Spørgeguiden indeholder to sider, hvor hver side indeholder syv enkelte spørgsmål vedrørende den ældres høre- og synsfunktion. Til hvert spørgsmål er der flere svarmuligheder og spørgeguiden er bygget op sådan, at hvis der er blot ét kryds i svarmulighederne, kan der være tale om høre-/synsnedsættelse. 
 
Spørgeguiden er et redskab, som forebyggelseskonsulenter kan bruge ved deres hjemmebesøg til at afklare, om en borger er ramt på både syns- og hørenedsættelse og derfor skal henvises til relevante instanser.

 

Generel forebyggelse og sundhedsfremme til ældre

Sundhedsstyrelsen har udviklet forebyggelsespakker med henblik på at vejlede kommunerne i det forebyggende arbejde. I alle forebyggelsespakkerne er der nævnt anbefalinger målrettet til ældre.

Anbefalinger til kommunernes forebyggelsesindsats målrettet ældre

En publikation med konkrete anbefalinger til hvordan kommunerne kan arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme til ældre borgere.

Publikationen indeholder konkrete eksempler på indsatser fra kommunerne.

Forebyggelsespakken om hygiejne 

Anbefalinger til kommunerne vedrørende hygiejne.
Opdateret 18 SEP 2020