Engelsk

Forebyggelses­pakke - Hygiejne

Formålet med forebyggelsespakken på hygiejneområdet er at understøtte kommunens hygiejneindsats, herunder samarbejdet med sygehuse og praktiserende læger, for at forebygge udbredelsen af smitsomme sygdomme og infektioner generelt.

RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER 20 APR 2018

Bestil trykt udgave

Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til kommunal sundhedsfremme og forebyggelse af høj kvalitet. Forebyggelsespakkerne kan bruges til at prioritere og planlægge indsatsen i kommunerne.

Serien af forebyggelsespakker omhandler følgende temaer:

Som en introduktion til arbejdet med forebyggelse har Sundhedsstyrelsen udarbejdet publikationen Kommunens arbejde med forebyggelsespakkerne.